GEODI

  • Kulllanıcılar ve Sistem Yöneticileri için gerekli bilgiler
    GEODI
  • Geliştiriciler ve ileri kullanıcılar için API dokümantasyonu
    https://developers.dece.com.tr
  • MOBIDI ofis için yerinde/on-premise lisans sahipleri uygun sistem isterleri için aşağıdaki bilgileri kullanabilirler.
    Sistem Gereksinimleri: GEODI

MOBIDI Ofis ve MOBIDI