İdari İşler

İdari İşler
Çalışanlarınızın özlük dosyaları, pusula puantaj ve izinlerinin takibini ve yönetimini yapabilir aynı zamanda arşivleyebilirsiniz. #senelik #yıllık #doğum #ücretli #ücretsiz #iş #cetvel #denetim #kayıt #hakediş #mesai #takip #hesaplama #giriş #çıkış #çalışma #pdks #sgk #özlük #personel #belge #dosya #nakil #izin #yıllık #dağıtım #durum #sicil #bordro #kıdem

Hesap Pusulası ve PuantajFormID=MobidiLayer_178bfc78-159f-46e8-b143-7b4add844971

Şirketinizdeki çalışanlarınızın puantaj takip işlemlerini kayıt altına alabilir ve arşivleyebilirsiniz.

 • Şantiye –(radio) Name=Şantiye
  ID=bf1e7713-e2bf-4ecd-bb3c-1ef108480845
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Firma –(radio) Name=Firma
  ID=95740ae4-3965-47e9-ba50-cebdf17f603a
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Yıl –(select) Name=Yıl
  ID=2a8d58fb-e8ae-432a-9378-536e36d9e189
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Yıl

 • Ocak –(checkbox) Name=Ocak
  ID=10d43038-60af-463f-bf03-5f9432379c97
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Şubat –(checkbox) Name=Şubat
  ID=da6746f2-686b-41d6-a4d4-6004908190e2
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Mart –(checkbox) Name=Mart
  ID=e1b091a3-e30c-415a-be93-762c90f8af1c
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Nisan –(checkbox) Name=Nisan
  ID=a5152edd-dd3d-4860-aa4d-12198ae12e0d
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Mayıs –(checkbox) Name=Mayıs
  ID=8bd71f1a-367b-4e45-ae14-7f077279d72b
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Haziran –(checkbox) Name=Haziran
  ID=49484d06-41bf-41c3-aca4-1ff3ad9cbe7b
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Temmuz –(checkbox) Name=Temmuz
  ID=103fc102-40ec-460f-a624-43cdd51de6c7
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Ağustos –(checkbox) Name=Ağustos
  ID=aa75ab6f-f146-4d20-bbb7-56ef0ab84987
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Eylül –(checkbox) Name=Eylül
  ID=cb00d763-84ec-48b7-b56d-a2dfe77cc42c
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Ekim –(checkbox) Name=Ekim
  ID=5e02f88c-9dc2-48c0-93d3-95ca0c3bc99c
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Kasım –(checkbox) Name=Kasım
  ID=456e376b-0482-4acf-b060-cd593a563a77
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Aralık –(checkbox) Name=Aralık
  ID=b33471e9-e30c-411b-917b-fbfe6a4cde90
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Dosya İçeriği –(text) Name=Dosya İçeriği
  ID=ed3fa492-12ca-454d-b030-2cbfe71c35d7
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Pusula –(checkbox) Name=Pusula
  ID=6f3e51fe-edb3-4c36-9bd6-cdfbe247de9c
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Puantaj –(checkbox) Name=Puantaj
  ID=cfaa71e7-5a95-437d-b40f-64767244e99d
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Rapor –(checkbox) Name=Rapor
  ID=88544ee5-ed7b-4d10-903a-53e7cbeec747
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İzin –(checkbox) Name=İzin
  ID=b476ac5d-ad72-45f9-9233-c5f93e7ec355
  Type=checkbox
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Blok –(select) Name=Blok
  ID=012f4ff7-b416-464f-9e82-3609b7e29b56
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Blok

 • Raf –(select) Name=Raf
  ID=4289a731-9b8c-4389-a150-d659d3df7d2b
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

 • Sıra –(select) Name=Sıra
  ID=c06681b2-91c7-42b7-9a8f-86510d48b3d1
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Sıra

Personel İzin BilgileriFormID=MobidiLayer_d87984ac-728d-420b-bdfd-e4a64919754a

Çalışanlarınızın izin türü, başlangıç-bitiş tarihi ve süresi gibi bilgileri doldurarak izinlerini kayıt altına alabilirsiniz.

 • Personel –(dynamic_select) Name=Personel
  ID=67a53809-e7aa-772b-f039-3e2f61c2bd78
  Type=dynamic_select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • TC Kimlik No –(number) Name=TC Kimlik No
  ID=2c52f101-e462-4978-87db-cd4ca146e5a4
  Type=number
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Şantiye –(select) Name=Şantiye
  ID=9e8fd290-fe70-45df-b852-c8d0a6d7a04d
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Şantiyeler

 • Görevi –(select) Name=Görevi
  ID=b1f57f1f-f495-4479-a7f2-3d163690cf4c
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Görev

 • İzin Türü –(radio) Name=İzin Türü
  ID=72789881-aa4d-40e6-a4fb-63a9508f9b25
  Type=radio
  Required=True
  HideinMobile=False

 • İzin Başlangıcı –(date) Name=İzin Başlangıcı
  ID=7f133175-e124-4961-ab38-e5b46be6df3c
  Type=date
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İzin Bitişi –(date) Name=İzin Bitişi
  ID=c8ccdf58-6285-480c-a452-46aed9237c8e
  Type=date
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İzin Süresi –(number) Name=İzin Süresi
  ID=e5ef3df8-408e-40fd-858f-59962c401458
  Type=number
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Kalan İzin Süresi –(number) Name=Kalan İzin Süresi
  ID=6c4cbda1-ed54-4130-9849-89eff23ba4ce
  Type=number
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Yönetici –(text) Name=Yönetici
  ID=2f4d14db-0ce7-456e-9920-a58b20c9178d
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Açıklama –(textarea) Name=Açıklama
  ID=1ade9924-2394-477e-b797-36e797d0c24b
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

Personel ÖzlükFormID=MobidiLayer_2db0cd69-2c49-4316-adee-cbd5037c0552

İşletmelerinizdeki, çalıştırdığınız her bir personel için “çalışan kişinin özlük dosyasını” kaydedin.

 • Personel –(dynamic_select) Name=Personel
  ID=67a53809-e7aa-772b-f039-3e2f61c2bd78
  Type=dynamic_select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • T.C Kimlik Numarası –(number) Name=T.C Kimlik Numarası
  ID=29cbf37f-ea8e-48fa-8bf2-c5dc24850cf0
  Type=number
  Required=True
  HideinMobile=False

 • Şantiye –(select) Name=Şantiye
  ID=9e8fd290-fe70-45df-b852-c8d0a6d7a04d
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Şantiyeler

 • Görevi –(select) Name=Görevi
  ID=b1f57f1f-f495-4479-a7f2-3d163690cf4c
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Görev

 • Personel Durum –(select) Name=Personel Durum
  ID=4fcc8afa-b8ae-442c-b7b5-6110f0b29207
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Personel Durum

 • Sürücü Belgesi –(select) Name=Sürücü Belgesi
  ID=ab60c1ab-bede-4a0b-aaab-9909942e76e3
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Sürücü Belgesi

 • Arşiv Odası –(select) Name=Arşiv Odası
  ID=a41d2871-5872-499f-8208-de6102e869e9
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Evrak Tipi –(select) Name=Evrak Tipi
  ID=ec3e91cb-30a4-48fd-9cc1-4e6edf48b813
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

 • Kontrol –(select) Name=Kontrol
  ID=202ba32d-fa41-4d71-937b-c0ee5544286e
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

  Dictionary=KontrolKontrol

 • Dolap –(select) Name=Dolap
  ID=28d6a327-596b-4eb2-b844-eae743eeb703
  Type=select
  Required=True
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Dolap

 • Klasör No –(select) Name=Klasör No
  ID=0af71d8c-60e4-452b-8ddb-2b68c402a6a3
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İşe Giriş Tarihi –(date) Name=İşe Giriş Tarihi
  ID=bd7aca6a-96c2-486a-ad65-55b0885df33c
  Type=date
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İşten Çıkış Tarihi –(date) Name=İşten Çıkış Tarihi
  ID=7638d984-c0a2-42f6-a2ed-68d76a704460
  Type=date
  Required=False
  HideinMobile=True

 • Giriş Yapılan Firma –(select) Name=Giriş Yapılan Firma
  ID=6e9ce616-b7df-4d24-8e00-1c43209aeeeb
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Giriş Yapılan Firma

 • Çekmece –(select) Name=Çekmece
  ID=03cb0172-7881-4b61-9584-97e007195356
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Çekmece

 • Sıra –(select) Name=Sıra
  ID=c06681b2-91c7-42b7-9a8f-86510d48b3d1
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Arşiv Sıra

 • İşe Giriş Bildirgesi –(select) Name=İşe Giriş Bildirgesi
  ID=92528aa8-cd6b-462f-872a-894373d9d451
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Çıkış Tipi –(radio) Name=Çıkış Tipi
  ID=bc83dc24-4d08-4eec-b652-7a912cf7fd79
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İşten Çıkış Bildirgesi –(radio) Name=İşten Çıkış Bildirgesi
  ID=94c0b5ed-0cf2-4ac1-9486-2c5d0e127d30
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Nüfus Cüzdanı –(radio) Name=Nüfus Cüzdanı
  ID=42f45246-e6d1-4306-ad70-957d9276bb2a
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Sözleşme –(radio) Name=Sözleşme
  ID=50ac2ccd-5b56-40e7-9dce-bd9672ada790
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Protokol –(select) Name=Protokol
  ID=a9bd202c-818c-4345-be4d-1aeec420eb5e
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Kişisel Veri Aydınlatma Metni –(radio) Name=Kişisel Veri Aydınlatma Metni
  ID=5afb47dd-dff5-4520-9239-a194ae55edbc
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İş Kazası –(radio) Name=İş Kazası
  ID=da03bbcb-ed92-488b-a663-ad41ae4a74cf
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İşçi Tarafından İhtar –(radio) Name=İşçi Tarafından İhtar
  ID=451e07c4-ab2a-4855-ace8-cb905b630073
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Teknik Personel Diploma –(radio) Name=Teknik Personel Diploma
  ID=7bbf2939-f38d-4f68-b85b-2fc6727100b0
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • AGİ Formu –(select) Name=AGİ Formu
  ID=8b414ea5-3419-4df0-a462-7d793164b2f2
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İSG Eğitim Formu –(radio) Name=İSG Eğitim Formu
  ID=8a57bb3d-dd1d-4478-aa63-a0a877847152
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İSG Muayene Formu –(select) Name=İSG Muayene Formu
  ID=5f84bcb6-9886-463a-873e-6096a02ae925
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Kontrol Tarihi –(date) Name=Kontrol Tarihi
  ID=c5b6abc7-144c-4b0e-b5d4-3ee812b8bd12
  Type=date
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Arşivdeki Yeri (Özlük) –(text) Name=Arşivdeki Yeri (Özlük)
  ID=fed86ce8-2432-4f2d-8121-9485a928ea93
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=True

PersonelFormID=MobidiLayer_5709aaa1-b87e-42b0-b9b9-4d6de009029f

Personel bilgilerini bir defa kaydetmeniz yeterlidir. Dinamik seçimi kullanarak diğer formlarda bu bilgileri kullanabilirsiniz.

 • T.C Kimlik Numarası –(number) Name=T.C Kimlik Numarası
  ID=29cbf37f-ea8e-48fa-8bf2-c5dc24850cf0
  Type=number
  Required=True
  HideinMobile=False

 • AdSoyad –(text) Name=AdSoyad
  ID=eb6648dc-f23c-9bf0-21bc-e5e3282ea5c7
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Şantiye –(select) Name=Şantiye
  ID=9e8fd290-fe70-45df-b852-c8d0a6d7a04d
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Şantiyeler

 • Personel Durum –(select) Name=Personel Durum
  ID=4fcc8afa-b8ae-442c-b7b5-6110f0b29207
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Personel Durum

 • Görevi –(select) Name=Görevi
  ID=b1f57f1f-f495-4479-a7f2-3d163690cf4c
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Görev

 • Sürücü Belgesi –(select) Name=Sürücü Belgesi
  ID=ab60c1ab-bede-4a0b-aaab-9909942e76e3
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Sürücü Belgesi