Taşınmaz Envanteri

Taşınmaz Envanteri
Varlıklarınızı barcode veya QRCode ile kaydedin ve sayın.
#demirbaş #sayım #envanter #stok #kontrol #barkod #QRCode #etiket #sayım #rapor

Malzeme ListesiFormID=MobidiLayer_75334830-ad57-4016-942d-34382088f057

Hangi oda, hangi malzeme QRCode ve Barcode ile kaydedin ve sayın.

 • Malzeme –(text) Name=Malzeme
  ID=fdfd7e53-de4f-4616-bec9-962724bcbf70
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Açıklama –(textarea) Name=Açıklama
  ID=222590f8-a44c-4f7f-8326-014396598570
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Barcode –(text) Name=Barcode
  ID=505d1bb7-447e-4d1f-9e2b-c98043ccdfae
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Oda –(select) Name=Oda
  ID=85790fc8-1cdb-4021-9661-bb7ccbdb991a
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Oda

KontrolFormID=MobidiLayer_48d12af4-9315-476e-a134-3525665e5de0

Demirbaş/Malzemelerinizi Barkod veya QRCode ile kontrol edin. Fotoğraf ile kalıcılık sağlayın.

 • Barcode –(text) Name=Barcode
  ID=505d1bb7-447e-4d1f-9e2b-c98043ccdfae
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False