Ürün Teslimat

Ürün Teslimat
Teslimatı ne zaman, nerede ve kim yaptı belgeleyin. İsterseniz alıcı tarafın imzasını alın.
#kargo #inşaat #hizmet #e-ticaret #fmcg

Ürün TeslimatFormID=MobidiLayer_f5819cf1-a44a-4e2d-bbb5-e69f303347e5

Her teslimat için bir kayıt almalısınız.

 • Teslim Edilen Kişi/Yer –(text) Name=Teslim Edilen Kişi/Yer
  ID=0e8e8103-3384-4bb9-92d4-e9b5d70799ce
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Teslim Edilen Adres –(textarea) Name=Teslim Edilen Adres
  ID=63c4a288-124b-4395-a2d2-ea53a0e0a38c
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Telefon –(tel) Name=Telefon
  ID=d304840a-ea3c-4512-b129-e5cf90f039b2
  Type=tel
  Required=False
  HideinMobile=False

 • İmza –(signature) Name=İmza
  ID=8da659b4-e7b2-4010-9657-9b1715767f67
  Type=signature
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Açıklama –(textarea) Name=Açıklama
  ID=5e13957a-3c16-4cda-b841-a14c50545479
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Result –(radio) Name=Result
  ID=049035bc-e6f2-4c0a-b878-4f2d04523836
  Type=radio
  Required=False
  HideinMobile=False