Teknik Servis Yönetimi

Teknik Servis Yönetimi
Müşterilerin arıza ve servis taleplerini, arızanın tespiti, teknisyenlerin görevlendirilmesi, arızanın giderilmesi, kullanılan parçaları kaydedilmesi, müşteriye cihazın teslimi gibi tüm aşamalarıyla takip edebilir, raporlar alabilir ve teknik bilgi arşivi oluşturabilirsiniz. #arıza #servis #bilgisayar #telefon #cihaz #hizmet #teknisyen #bakım

Teknik Servis FormuFormID=MobidiLayer_dc73c87e-8a06-4239-ace2-ad07e686af5e

Her işlem için bir kayıt oluşturmalısınız.

 • Müşteri Adı –(text) Name=Müşteri Adı
  ID=a840dab7-543b-4a26-9465-920816694417
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Adresi –(textarea) Name=Adresi
  ID=770f0a35-37a0-4cb5-9ea9-1fa3ad36925b
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Telefon –(tel) Name=Telefon
  ID=d58243a1-0b91-4b8c-a9b9-f3a04dd14bbd
  Type=tel
  Required=False
  HideinMobile=False

 • E-Mail –(email) Name=E-Mail
  ID=a47957c3-759d-48d0-8ce0-f6f20629e7c2
  Type=email
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Şikayet Sebebi –(textarea) Name=Şikayet Sebebi
  ID=90d4058a-3c21-4a4b-a695-ce0e5b22cd80
  Type=textarea
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Aktivite –(select) Name=Aktivite
  ID=8cdd7e06-9834-49a2-95ad-c97b9c2b7905
  Type=select
  Required=False
  HideinMobile=False

  Dictionary=Aktivite

 • Cihaz Modeli –(text) Name=Cihaz Modeli
  ID=1a7bb598-bf26-4c2f-9ec0-ac6f7342a06c
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Cihaz Seri No –(text) Name=Cihaz Seri No
  ID=d496d117-40a4-4a78-ba70-c7d06707dac0
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Teknisyen Adı-Soyadı –(text) Name=Teknisyen Adı-Soyadı
  ID=dc76a67f-8da1-4fcf-b6bf-d6f8f7d6025a
  Type=text
  Required=False
  HideinMobile=False

 • Ücret –(number) Name=Ücret
  ID=8604ec65-bb2f-48f4-a1fa-2526d81b55ab
  Type=number
  Required=False
  HideinMobile=False