GEODI Classifier için sunucu ve kullanıcı tarafında kurulumlar yapılması gerekmektedir. Kullanıcı tarafında kurulum için öncelikle sunucu tarafı kurulumları yapacağız. Classifier için lisans gereklidir.

Sunucu tarafı kurulumları diğer GEODI modülleri gibi GEODI/Yönetim Paneli/Ayarlar/ Sistem Ayarları/Modülleri Yönet ile kurulur ve GEODI yeniden başlatılır.

GEODI’de birden çok proje olabilir. Bu projelerin her biri için ayrı sınıflama ayarı yapabilirsiniz. Bazılarında sınıflama yeteneği olmayabilir.

GEODI Projeleri için Sınıflama Aktivasyonu

Sınıflama ayarları her proje için farklı olabilir. Ayarlara Proje Sihirbazı son sayfadan erişebilirsiniz. Ayarlarda 4 sekme vardır.

 • Değerler
 • Eklenti Ayarları
 • Arayüz Metinleri
 • Kurulum

Değerler

Bu sekmede sınıf etiketlerini, bunların kurallarını ve eklentiler(Microsoft ofis diğerleri) içindeki görünümlerini belirleyeceğiz. Sınıflar en önemli en yukarıya gelecek şekilde oluştuturulmalıdır.

 • ID: Sınıf için özgün bir değer vermelisiniz.
 • Adı: Sınıfın arayüzlerde görünmesini istediğiniz metnidir.
 • Kategori: Farklı kategoriler vererek bir sınıflama ağacı oluşturabilirsiniz. Çok sayıda sınıfınız olması durumunda faydalıdır. Varsayılanda boş kalabilir.
 • Açıklama: Açıklama ile sınıf hakkında bilinmesi gerekenleri not alırsınız. Bu metinler, eklentilerin kullanıcıları için yönlendirici olacaktır.
 • Sorgu: GEODI Sorguları geçerlidir. Sorguya uyan dokümanlar otomatik olarak ilgili sınıfı alacaktır. GEODI tanıyıcıları otomatik sınıflama için değerli bilgi verecektir. GEODI’nin semantik özellikleri sayesinde örneğin katman:”TCKN” gibi bir sorgu ile içinde TC Kimlik Numarası geçenler ifadesini kullanabilirsiniz.
 • Etiketler: MS Word, PDF veya diğer eklentilerde sınıfa ait nihai etiket değeri verilmelidir. Farklı DLP çözümleri farklı tanımlar isteyebilir. Örneğin Forcepoint bir XML şema bekler. Kurgulanan yapı farklı DLP ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Header, Footer ve Watermark değerleri sadece MS Ofis yazılımları için geçerli ve ilgili sınıfın seçilmesi durumunda görünecek metin ve stilleri belirlemenizi sağlar.

Eklenti Ayarları

GEODI Classifier eklentileri MS Word, Excel, Windows Shell veya Exchange Server içinde çalışan bileşenlerdir. Bu bileşenler GEODI sunucusu ile birlikte çalışırlar. Ayarların dağıtımı merkezidir. Aşağıdaki ayarlar eklentilerin davranışını belirler.

Otomatik Sınıflama Davranışı: Bu seçenek ile Otomatik sınıflamayı aktif/pasif veya zorunlu seçebilirsiniz. Zorunlu halinde manuel sınıflama seçenekleri pasiftir.

Sınıfları Saklarken Sor: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında sınıflamayı zorlayan bir diyalog açılabilir. Form gösterimi diyaloğun açılma kuralını belirler.

Log Formatı: Varsayılan olarak sınıflanan bütün dokümanlar loglanır. Bu log sunucu tarafında tutulur. Bu işlemi pasif hale getirebilir veya loglama formatını değiştirebiliriz. Loglar diğer GEODI logları ile aynı yerdedir.

Bağlantılı Dosyaları Sınıfla: Excel veya Word belgeleri farklı dokümanları içerebilir veya referans verebilir. Bu seçenek ile bağlantılı dosyalar da aynı sınıfı alırlar.

OS Meta Kullan: Windows sağ-tuş eklentisi ile MS Office ve PDF dosyaları haricindeki dosyaları işletim NTFS ADS ile sınıflayabilirsiniz. Seçenek kapalı ise sadece Word ve PDF belgeler sınıflanabilir.

Eklentilerde Sınıf Küçültmeye İzin Ver :Sınıflar en önemli en üstte olacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu seçenek ile kullanıcının daha önce sınıflanmış bir dokümanı daha düşük bir sınıfa alıp alamayacağı belirlenir. (Çok Gizli → Gizli gibi)

Arayüz Metinleri

Arayüz metinleri eklentiler içindeki bazı buton ve mesajların görünümünü belirler.

Otomatik Butonu: Sınıflama arayüzünde bulunan otomatik butonunun adıdır.

Kategori: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde sınıfların sol tarafına genel bir başlık eklenebilir.

Alt Kategori: Herhangi bir kategoriye ait bütün sınıfların kategorisini buradan belirleyebiliriz. Veya “Sınıf kategorisini kullan” seçeneğini işaretleyerek Alt Kategori ismi olarak sınıfın varsa kategori adı kullanılır.

Form Başlığı: MS ofis için kaydetme/yazdırma sırasında açılan diyaloğun başlığı değiştirilebilir.

Açıklama: MS ofis için kaydetme/yazdırma sırasında açılan diyaloğa açıklama eklenebilir/değiştirilebilir.

Sınıf Seçilmemiş Mesajı: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde eğer doküman için sınıf seçilmemişse gösterilecek mesaj.

Tamam Butonu: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde bulunan Tamam butonu metni değiştirilebilir.

Sınıf Tanımlanmamış: Sınıflanmamış dokümanlarda görünecek dokümanın sınıfsız olduğunu belirten sınıf.

Sınıf Tanımlanmamış İkonu :Sınıflanmamış dokümanlarda görünecek dokümanın sınıfsız olduğunu belirten sınıfın ikonu.

Kurulum Ayarları

Kullanıcı tarafında yapılacak kurulum sırasında gerekli parametreler buradan alınır ve kullanıcıya iletilir. Kullanıcı iletilen bu bilgiler ile kurulum yapacaktır.

GEODI URL: GEODI’ye o an ulaşılan adres. Kullanıcıların kuracağı MSI dosyasına verilecek olan parametre. Kurulum yapılacak bilgisayarların erişebildiği public bir adres olması gerekir.

Mevcut Kullanıcı: Kullanıcıların sistemlerine kurduğu Classifier’ın aktif olduğu projeye erişebilmesi için GEODI bir token üretir. Bu token’in alındığı kullanıcının Operatör yetkisi olması gerekir. Mevcut kullanıcı tiki kaldırılıp bu yetkiye sahip başka bir kullanıcı da verilebilir. Varsayılan olarak token bu ekrana erişen kullanıcının yetkileri üzerinden oluşturulur.

 • GEODI URL veya Mevcut Kullanıcıda herhangi bir değişiklik yapılırsa Yenile ile msi parametreleri güncellenmelidir.

MSI Parametreleri: Kullanıcıların sistemlerine yapacağı GEODI Classifier kurulumu sırasında 3 adet parametre gerekir. Bu parametreleri GEODI buraya otomatik olarak oluşturur

OWA (Outlook Web App / Outlook 365)

OWA/Office 365 ortamına Tek tek kullanıcılar için veya tüm kullanıcılar için ayrı kurulum yöntemi sunulmuştur.

Web Servis Adresi: Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın OWA ya erişimde kullanılan adresi vermelisiniz. Sonuna /ews/exchange.asmx eklenmesi gerekmektedir. OWA bir SSL’e sahipse GEODI’nin de bir SSL ile çalışması gerekmektedir.

Tek Kullanıcı Kurulumu için Kullanıcı adı ve şifre verilmelidir. Kullanıcı Adı Eğer domain içinde ise domain@kullanıcıadi şeklinde yazılmalıdır, değilse doğrudan kullanıcı adı yazılmalıdır. Bilgiler girildikten sonra “Sunucuya Yükle” ile ilgili kullanıcı için kurulum tamamlanmış olur.

Toplu yükleme adımları aşağıda “Tüm Kullanıcılar için Kurulum” adımında açıklanmıştır.

Tüm Kullanıcılar için Kurulum

Bu işlem ile Exchange Server üzerinde tanımlı bütün kullanıcılara OWA eklentisini dağıtabileceğiz. GEODI Classifier ayarlarında bulunan kurulum sekmesinde “Manifest İndir” ile kurulum sırasında kullanacağımız dosyamızı indiriyoruz.

Exchange yönetim panelinde Ayarlar/Eklentiler kısmında Eklentiyi Dağıt seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan ekranda “Özel Uygulamaları Karşıya Yükle” seçeneğini seçip “Dosya Seç” ile indirdiğimiz xml dosyasını yüklüyoruz.

Açılan ekranda eklentimizi dağıtacağımız kullanıcı grubu ayarlarını yapıp dağıt tıklıyoruz.

İşlem tamamlandı. Kurulumun tamamlanması kullanıcı sayısına göre değişiklik gösterecektir. Artık sınıflama eklentimiz tarayıcı üzerinden eriştiğimiz Outlook üzerinde de kullanılabilir.

Kullanıcı Bilgisayarlarına Kurulum

GEODI Classifier eklentilerinin kullanıcı bilgisayarlarına kurulması gereklidir. Tek kurulum ile Ofis eklentileri, Shell Extention ve diğer gerekli bileşenler kurulur.

Kurulumu https://servis.dece.com.tr/GEODI/GEODIClassifier.msi linkinden indirebilirsiniz.

Kurulumda sorulacak parametreleri GEODI Classifier ayarlarında kurulum sekmesinde oluşturmuş olmalısınız.

 • GEODI URL
 • GEODI WsName
 • GEODI Token

Bu bilgiler sonrasında kurulum tamamlanacaktır. Bu kurulumu her bir bilgisayarda tek tek yapabilirsiniz veya Microsoft Active Directory(AD) Group Policy Management yeteneklerini kullanarak ilgili MSI kurulumunu tek noktadan bütün bilgisayarlara yayabilirsiniz.