GEODI Classifier verileri manuel veya otomatik sınıflama için kullanılan bir dizi aracın ortak adıdır. Microsoft Ofis, Exchange Server, Office 365 ve Windows için eklentiler vardır. Classifier çözümleri ForcePoint, Symantec ve TrendMicro gibi DLP çözümleri ile uyumludur.

GEODI ve GEODI Classifier lisanslarınız kurulmadan eklentileri aktive olmazlar. Kurulum için GEODI Classifier Kurulum ve Konfigürasyonu

Windows Sağ-Tuş eklentisi

Kurulum sonrası windows sağ-tuş’a “sınıfla” seçeneği gelir. Sınıfla ile gelen seçenekler sunucu ayarlarına bağlı olarak farklı olabilir. Bu yöntem Ofis dokümanları ve PDF gibi etiket desteği olan formatlar için etşketleri oluşturur. Bu etiketler DLP çözümleri tarafından yorumlanacaktır. Etiket desteği olmayan dosya türleri için etşketler NTFS dosya sisteminin bir özelliği kullanılarak yazılır. Bu özellik DLP çözümleri ile de uyumludur.

Microsoft Ofis Eklentileri

Kurulum ile Microsoft Ofis uygulamalarında “Giriş” sekmesne bir menü eklenir. Word, Excel, Powerpoint ve Outlook desteklenir. Uyumlu versiyonlar için lütfen sistem isterleri dokümanına bakınız.

Sunulan seçenekler sunucu ayarlarına bağlı olarak farklı olabilir. Belgenin sınıfını manuel veya otomatik olarak seçebilirsiniz. Seçtiğiniz sınıfa göre hangi etiketlerin yazılacağı, filigramın olup olmayacağı ve nasıl görüneceği ayarlarınıza bağlıdır.

Belgeyi saklarken veya PDF export yaparken sınıflama seçenekleri yeniden sorulur. Ayarlarınıza bağlı olarak sınıf seçmeden saklamanız mümkün olmayabilir.

Otomatik sınıflama GEODI’nin keşif yetenekleri üzerine kuruludur. Hangi sınıfın hangi kurallara göre oluşacağı sunucu ayarlarında belirlenebilir. Gizli/Özel gibi sınıflar yanında içinde kişisel veri var/yok gibi ayrımlar da oluşturabilirsiniz.

Word Menüsü

Word Menüsü

Saklarken Sınıflar Yeniden Sorulur

Sınıfa göre filgram ve footer oluşturabilirsiniz