GEODI Classifier manuel ve otomatik sınıflama için oluşturulmuş bir dizi araçtan oluşmaktadır. Bu aracın bir kısmı GEODI modülü olarak kurulu, Desktop ve Ofis eklentileri için ayrı istemci kurulumu vardır.

Classifier Checklist

Classifier kurmak için aşağıdaki adımları izlemeniz önerilir.

Konu Açıklama Durum
GEODI Sunucusu Sınıflama Modülü Kurulmalı Lisansınız varsa GEODI’yi çalıştırdığınız zaman açılan modül sihirbazında modül kurulumu otomatik olarak gerçekleşecektir.
Bir sınıflama projesi oluşturmalısınız Bu amaçla Sınıfıla Modülü ile birlikte gelen sınıflama GEODI projelerinden birisini başlangıç olarak kullanabilirsiniz.

Otomatik ve Manuel Sınıflama için gerekli tanımlar bu proje ile gelecektir. Herhangi bir içerik olmadan sınıflamanın ilk adımını tamamlamış olacaksınız.

Manuel yolla oluşturmak için bu sayfada gerekli bilgiler paylaşılmıştır.

Sınıflama kurallarınızın olduğu projeye veri eklemenizi önermiyoruz. Bu size gelecekte sınıflama kurallarınızda esneklik sağlayacaktır. Kurumsal arama ve veri keşfi için farklı bir GEODI projesi oıuşturmanızı öneriyoruz.

Sınıfları gözden geçirelim Her kurumumun kendi özel ihtiyaçları ve sınıflama projesinden beklentileri farklı olabilir. Sınıfları daha sonra değiştirmek mümkün de olsa iyi bir başlangıç için mevcut durumu kurum ile paylaşmak ve onay almanızı öneriyoruz.
Veri Keşfi Yapılacaksa Veri Keşfi yapılacaksa bu aşamada keşfedilecek kaynakları tanımlamaya ve akabinde keşfi başlatabilirsiniz.
Classifier İstemci Paketinin Kurulumu Classifier Desktop (Shell Extention) ve Microsoft Ofis için istemci eklentilerine sahiptir.

Proje içinde varsa ayrıca PC Keşif(GDE) paketleri de dağıtılmalıdır.

Classifier İstemci MSI Parametreleri

Parametre Açıklama
GEODI_URL= Ajanların GEODI ye erişmek için kullanacağı adres. Kurulumlar yapılmadan önce DNS/port/SSL işlemleri tamamlanıp nihai haline gelmesi önerilir.
GEODI_WSNAME= Proje Ayarları son sayfasında bulunan DLP ayarlarından alınabilir. DLP ayarlarını bu projeden okur.
GEODI_TOKEN= Proje Ayarları son sayfasında bulunan DLP ayarlarından alınabilir. Farklı bir kullanıcı ile alınıp bu kullanıcının şifresinin muhafaza edilmesi gereklidir. Şifre değişirse yeniden oluşturulması ve yeniden kurulum gerekebilir.
UPDATE_URL= Opsiyonel bir seçenek. Ajanların güncelleme işlemi için farklı bir sunucu kullanılmak istenilirse kullanılabilir. Bu sayfada Güncelleme adımında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Classifier İstemci Paketinin Dağıtımı

Tek kurulum ile Ofis eklentileri, Shell Extention ve diğer gerekli bileşenler istemcilere kurulur.

Kurulumu https://servis.dece.com.tr/Geodisetup/GEODIClassifier.msi linkinden indirebilirsiniz. Kurulum sekmesinde MSI için gerekli parametreler otomatik oluşturulacaktır.

 • PDQ, ManageEngine, SCCM gibi araçlarda script yapıları değişiklik gösterir fakat yapılacak işlemler aynıdır.
  • PDQ Deploy aracı için export edilmiş hazır scritpler xml dosyasındadır. PDQ import edilip kullanılabilir.

Classifier Scripts-xml

İşlem Komut Notlar
Kur “GEODI.Classifier.msi” /quiet GEODI_URL=”https://icdemo.dece.com.tr/” GEODI_WSNAME=”1013-TR-Kişisel Veri Keşfi” GEODI_TOKEN=”EAAAAL%%2FcQ9RvjWM…” UPDATE_URL=”http://192.168.1.26:3323/GUI/autoupdate.txt” MSI yukarıda belirtilen parametreler ile dağıtılır.

“GEODI.Classifier.msi“ MSI paketinin dizini olmalıdır. Bazı araçlar MSI paketini seçtirir. Bu komuta gerek kalmaz.

/quiet bir msiexec parametresidir.https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/msiexec

UPDATE_URL opsiyoneldir. Güncelleme adımında anlatılmıştır.

Kaldır msiexec.exe /x /qn /norestart “GEODI.Classifier.msi” MSI uninstall parametresi ile çalışıtırlır.
Güncelle start “” “%ProgramFiles(x86)%\DECE Software\GEODI Classifier\Updater.exe” Updater çalıştırlır.

Güncelleme

Varsayılan kurulumda paketler güncel sürümlerini kontrol ve indirmek için DECE sunucusunu kullanır. Yukarıdaki işlemler sonrası bu sunuculara erişim varsa güncelleme sorunsuz bir şekilde yapılır.

Erişim yoksa aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

 • İlk kurulum adımına UPDATE_URL parametresi eklenmelidir. Güncellemelerin kontrol edileceği autoupdate.txt dosyasının linki http/https şeklinde verilmelidir.
 • Güncel classifier paketi ve autoupdate.txt dosyasını DECE Support ekibinden isteyebilirsiniz. Bu dosyayı aldıktan sonra içerisinde bulunan URL= değiştirilmelidir.
  • Güncel MSI dosyasını kullanıcıların erişebildiği bir dizine atıp buranın yolunu ister http/https ister file://<filepath> şeklinde verebilirsiniz.

2660335691

Sorun Giderme

 • GEODI arayüzünde Classifier ayarları değiştirildiğinde istemciler yaklaşık 10dk içinde güncellenecektir.
 • Ofis eklentileri veya Desktop Sınıflama aktif değilse
  • İstemci kurulumun tamamlandığı kontrol edilmelidir
  • GEODI sunucusuna erişim olmalıdır
  • GEODI Token geçerliliği kontrol edilmelidir
 • İnternetsiz / GEODI ‘ye ulaşılamayan durumlarda ortamda kurulum gerçekleştirilebilir. GEODI ’ye bağlantı sağlandığında otomatik olarak Classifier eklentisi aktif olur.
 • MS Office ve PDF dosyaları hariç diğer dosya tiplerinde sınıflama için ADS kullanılır. Sınıflanmış bir dosyada aşağıdaki işlemler sonucunda sınıfların korunup korunamadığı yazmaktadır.
  • Dosyanın adı değiştirildi. (Sınıf Korunur)
  • Dosyanın uzantısı değiştirildi. txt → log – mp4 → avi (Sınıf Korunur)
  • Dosya GEODI Classifier olmayan başka bir bilgisayara kopyalandı ve kontrol edildi. (Sınıf Korunur)
  • Dosya RDP bağlantısı üzerinden kopyalandı. (Sınıf Korunmaz)
  • Sınıflandı wetransfere yüklendi indirildi. (Sınıf Korunmaz)
  • Dosya sınıflandı. Rar/zip olarak sıkıştırıldı ve extract edildi. (Sınıf Korunmaz)
 • GEODI sunucusuna erişim olmaması durumunda manuel sınıflama kullanılabilir GEODI ile iletişimde olduğu son meta üzerinden otomatik sınıflama hariç diğer sınıfları kullanabilirsiniz.
  • GEODI sunucusuna bağlandığında yapılan işlemler loglanır.
  • Shell sınıflamasında sunucuya bağlı değilse otomatik seçeneği gelmez.
  • Ofis eklentisinde sunucuya ulaşılamıyorsa “otomatik(offline)” ibresi gelir.
  • Yapılan değişiklikler(sınıf ekleme) veya sunucudan düşme , işlemlerinizi yavaşlatmaması için anlık olarak değil belirli periyotlar(5Dk) ile kontrol edilir. Bu sebepten dolayı yapılan değişiklikler anlık olarak Add-In ve Shell ara yüzüne yansımaz.

Bir GEODI projesinde Sınıflama Özelliğinin Aktivasyonu ve Ayarlar

Hazır gelen projeleri değiştirmek veya sıfırdan oluşturmak için buradaki bilgileri kullanabilirsiniz. Sınıflama ayarları her proje için farklı olabilir. Ayarlara Proje Sihirbazı son sayfadan erişebilirsiniz. Ayarlarda 4 sekme vardır.

 • Değerler
 • Eklenti Ayarları
 • Arayüz Metinleri
 • Kurulum

3675947013

Değerler

Bu sekmede sınıf etiketlerini, bunların kurallarını ve eklentiler(Microsoft ofis diğerleri) içindeki görünümlerini belirleyeceğiz. Sınıflar en önemli en yukarıya gelecek şekilde oluşturulmalıdır.

 • ID: Sınıf için özgün bir değer vermelisiniz.
 • Adı: Sınıfın arayüzlerde görünmesini istediğiniz metnidir.
 • Kategori: Farklı kategoriler vererek bir sınıflama ağacı oluşturabilirsiniz. Çok sayıda sınıfınız olması durumunda faydalıdır. Varsayılanda boş kalabilir.
 • Açıklama: Açıklama ile sınıf hakkında bilinmesi gerekenleri not alırsınız. Bu metinler, eklentilerin kullanıcıları için yönlendirici olacaktır.
 • Sorgu: GEODI Sorguları geçerlidir. Sorguya uyan dokümanlar otomatik olarak ilgili sınıfı alacaktır. GEODI tanıyıcıları otomatik sınıflama için değerli bilgi verecektir. GEODI’nin semantik özellikleri sayesinde örneğin katman: ”TCKN” gibi bir sorgu ile içinde TC Kimlik Numarası geçenler ifadesini kullanabilirsiniz.
 • Etiketler: MS Word, PDF veya diğer eklentilerde sınıfa ait nihai etiket değeri verilmelidir. Farklı DLP çözümleri farklı tanımlar isteyebilir. Örneğin Forcepoint bir XML şema bekler. Kurgulanan yapı farklı DLP ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Header, Footer ve Watermark değerleri sadece MS Ofis yazılımları için geçerli ve ilgili sınıfın seçilmesi durumunda görünecek metin ve stilleri belirlemenizi sağlar.

3627909135

Eklenti Ayarları

GEODI Classifier eklentileri MS Word, Excel, Windows Shell veya Exchange Server içinde çalışan bileşenlerdir. Bu bileşenler GEODI sunucusu ile birlikte çalışırlar. Ayarların dağıtımı merkezidir. Aşağıdaki ayarlar eklentilerin davranışını belirler.

Otomatik Sınıflama Davranışı: Bu seçenek ile Otomatik sınıflamayı aktif/pasif veya zorunlu seçebilirsiniz. Zorunlu halinde manuel sınıflama seçenekleri pasiftir.

Sınıfları Saklarken Sor: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında sınıflamayı zorlayan bir diyalog açılabilir. Form gösterimi diyaloğun açılma kuralını belirler.

Log Formatı: Varsayılan olarak sınıflanan bütün dokümanlar loglanır. Bu log sunucu tarafında tutulur. Bu işlemi pasif hale getirebilir veya loglama formatını değiştirebiliriz. Loglar diğer GEODI logları ile aynı yerdedir.

OS Meta Kullan: Windows sağ-tuş eklentisi ile MS Office ve PDF dosyaları haricindeki dosyaları işletim NTFS ADS ile sınıflayabilirsiniz. Seçenek kapalı ise sadece Word ve PDF belgeler sınıflanabilir.

Eklentilerde Sınıf Küçültmeye İzin Ver :Sınıflar en önemli en üstte olacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu seçenek ile kullanıcının daha önce sınıflanmış bir dokümanı daha düşük bir sınıfa alıp alamayacağı belirlenir. (Çok Gizli → Gizli gibi)

3675226131

Arayüz Metinleri

Arayüz metinleri eklentiler içindeki bazı buton ve mesajların görünümünü belirler.

Otomatik Butonu: Sınıflama arayüzünde bulunan otomatik butonunun adıdır.

Kategori: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde sınıfların sol tarafına genel bir başlık eklenebilir.

Alt Kategori: Herhangi bir kategoriye ait bütün sınıfların kategorisini buradan belirleyebiliriz. Veya “Sınıf kategorisini kullan” seçeneğini işaretleyerek Alt Kategori ismi olarak sınıfın varsa kategori adı kullanılır.

Form Başlığı: MS ofis için kaydetme/yazdırma sırasında açılan diyaloğun başlığı değiştirilebilir.

Açıklama: MS ofis için kaydetme/yazdırma sırasında açılan diyaloğa açıklama eklenebilir/değiştirilebilir.

Sınıf Seçilmemiş Mesajı: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde eğer doküman için sınıf seçilmemişse gösterilecek mesaj.

Tamam Butonu: MS ofis için kaydetme/kapatma/yazdırma sırasında açılan diyalog üzerinde bulunan Tamam butonu metni değiştirilebilir.

Sınıf Tanımlanmamış: Sınıflanmamış dokümanlarda görünecek dokümanın sınıfsız olduğunu belirten sınıf.

Sınıf Tanımlanmamış İkonu :Sınıflanmamış dokümanlarda görünecek dokümanın sınıfsız olduğunu belirten sınıfın ikonu.

2660335694

Varsayılan Sınıflama ayarları

 • GEDI Classifier ile size hazır sınıflar sunuyoruz. Varsayılan ayarlarda 4 sınıf sunuyoruz. Oluşturulan sınıfları olduğu gibi kullanabilir veya yukarıda söz edilen şekilde değiştirebilirsiniz veya yeni sınıf ekleyebilirsiniz.

Gizli

 • Gizli sınıfının sorgusu sayesinde içinde belli miktardan büyük para geçen belgeleri etiketlemek için ayarlanmıştır.
  • (Katman:"Parasal Bilgi(TL)" ve 500000TL..1000000000000TL) veya (Layer:"Money Info($)" and $50000..$1000000000000) veya (Layer:"Money Info(€)" and 50000€..1000000000000€) veya (Layer:"Money Info(GBP)" and 500000GBP..1000000000000GBP)sorgusunu kullanıyoruz.

Kişisel Veri

 • Kişisel Veri sınıfımız için birden fazla kişisel verinin aynı dokümanda geçtiğinde Kişisel Veri sınıfı verilmesi için ayarlanmıştır.
  • Örneğin : Kişi Adları ve TCKN
  • (Katman:"Kişi Adları" ve (Katman:"TCKN" veya Katman:"Telefon Numarası" veya Katman:"E-posta" veya Katman:"Adres" veya Katman:"Kan Grupları")) veya (Katman:"TCKN" ve (Katman:"Telefon Numarası" veya Katman:"E-posta" veya Katman:"Adres" veya Katman:"Kan Grupları"))sorgusunu kullanıyoruz.

Hizmete Özel

 • Hizmete özel sınıfında varsayılan ayarlarda Kredikartı/IBAN/VKN içeren dokümanları sınıflamaktadır.
  • (Katman:"VKN" ve Katman:"IBAN Tanıyıcı") veya (Katman:"TCKN" ve Katman:"IBAN Tanıyıcı") veya (Katman:"VKN" ve Katman:"Mastercard") veya (Katman:"VKN" ve Katman:"JCB") veya (Katman:"VKN" ve Katman:"Visa") veya "Hizmete-Özel" veya "Hizmete Özel"

Tasnif Dışı

 • Yukarıdaki sorgulara uymayan dokümanlar oluşturulduğumuz tasnif dışı sınıfının etiketi kullanır.