GEODI’nin en güçlü olduğu alanlardan birisi de kelimeler ve coğrafi sorguları birlikte yapabilmesidir. Bu yetenek klasik GIS yazılımlarının ile yetersiz kaldığı çok sayıda faydayı mümkün kılar.

Kurallar

bbox

Intersects

Contains

Within

Equals

Touches

Related = Contains + CoveredBy + Touches

Distance

Covers

Overlaps

CoveredBy

Crosses

Kelimeler Sayfası

Kelimeler sayfası bulunan içeriklerde geçen tüm kelimeleri içerir. Ancak Kelime yakınlık kuralı () ve coğrafi sorgular bu durumu değiştirebilir. Yakınlık kuralında sadece yakın kelimeler kalır, coğrafi sorgularda sadece coğrafi sorguya uyan kelimeler.

Bu amaçla coğrafi sorgu kurallarının sonuna “doc” eklemeniz gereklidir. Aşağıdaki örnekte projenizde il sözlüğünün bulunduğunu ve bu nedenle Ankara’nın coğrafi değerinin bilindiğini varsayıyoruz.

Distance:”Ankara geodistance:5000″ → Ankara ve 5000 metre civarındaki konumları içeren tüm dokümanları ve bu dokümanlardaki coğrafi ve coğrafi olmayan kelimeleri bulur.

DistanceDoc:”Ankara geodistance:5000″ → aynı içerikleri ancak sadece coğrafi kelimeler Ankara’nın 5000 metre civarı ile sınırlıdır.

Örnekler

Kullanım Örnekleri ve Parametreler Anlamı
Related:42.5,36.4 42.5,36.4 (lon,lat)
Related:42.5,36.4,43.8,38.5 42.5,36.4,43.8,38.5 (lon,lat,lon,lat) Alan veya Çizgi. Alan olması için ilk ve son koordinatlar aynı olmalıdır.
Related:42.5,36.4,46.0,36.4,43.2,32.1,42.5,36.4 lon,lat,lon,lat…. alan veya çizgi
Intersects:”Line 42.5,36.4,46.0,36.4″ lon,lat,lon,lat…. çizgi
Touches:”10 Ada 5 Parsel” 10 ada 5 Parsel’e dokunanlar
Distance:”Ankara geodistance:50000 Ankara’ya 50km mesafedekiler
Within:”Ankara geocenter” Ankara’nın merkezini İçerenler
Related:”Eskişehir Yolu geobuffer:10″ Eskişehir yoluna 10mt mesafedeki ler
  • Koordinat ifadeleri içinde gereksiz boşluk olmamalıdır.