Dosya ile aynı yerde “<dosyaadı>.meta.xml” uzantılı bir xml ile dosya içinde yer almayan bilgileri metaveri olarak tanımlayabilirsiniz. Bu yöntemi projeksiyonu bilinmeyen CAD dosyalarına projeksiyon tanımlamak veya bir kişi,parsel veya başka bir değeri ilişkilendirmek istediğiniz durumlarda kullanabilirsiniz. 


Örnek

  • dosya Adı “Dünya Haritası.DWG” , bu durumda meta dosya adı “Dünya Haritası.DWG.meta.xml” olmalı. 

Her hangi bir içeriği yapısal veri tanımlama için kullanılır. Bu yöntem GEODI’de yapısal veri tanımlamanın pek çok yolundan sadece biridir. 

Genel Yapı

<metadata>
	<META_NAME>Kolon1</META_NAME>
	<META_VALUE>Değer1</META_VALUE>
</metadata>

<metadata>
	<META_NAME>Kolon2</META_NAME>
	<META_VALUE>Değer2</META_VALUE>
</metadata>

DWG gibi coğrafi referansı olmayan olmayan dosyalara projeksiyon tanımlamak için kullanılır. DWG içindeki koordinatlar ilgili projeksiyonda olmalıdır.

EPSG veya WKT Projeksiyon Örneği

<metadata>
	<META_NAME>Projection</META_NAME>
	<META_VALUE>EPSG:4326</META_VALUE>
</metadata>

<metadata>
	<META_NAME>Projection</META_NAME>
	<META_VALUE>WKT Projeksiyon</META_VALUE>
</metadata>

İçeriklere metin eklemek için kullanılır. Bir resme veya video dosyasına açıklama eklemek için kullanabilirsiniz. Burada tanımlı içerikteki diğer metin bilgiye eklenir. 

Content Örneği

<metadata>
	<META_NAME>Not</META_NAME>
	<META_VALUE>Şu fotoğraftaki kedilerin güzelliğine bakar mısınız?</META_VALUE>
	<META_AREA>Content</META_AREA>
</metadata>

Herhangi bir içeriğe Geometri eklemek için de kullanılabilir.

Geometri Örneği

<metadata>
	<META_NAME>GEOM</META_NAME>
	<META_VALUE>WKT GEOMETRİ tanımı</META_VALUE>
</metadata>