GEODI yerel veya ağ üzerindeki dosya klasörlerindeki dosyaları indeksler. Bu işlem tamamen otomatiktir. Bu sayfada bazı detaylar ve ayarları anlatacağız.

Klasör içerik Kaynağı Oluşturma

Klasörün yolunu vermeniz yeterlidir. Alt alta birden çok klasör de verebilirsiniz. Bu klasörlerde yer alan ve desteklenen dosya türleri dosyalar indexlenecektir. Klasörlerde herhangi bir değişiklik yapılmaz bu nedenle dosya ya da klasör yetkilerinin salt okunur olması da mümkündür.

Ağ Sürücüleri

Ağ sürücüleri için yaşanacak en önemli 2 sorun uzun dosya yolları ve yavaşlıktır. Uzun dosya yolları iç içe çok sayıda klasör ile oluşan ve Windows işletim sisteminden kaynaklanan bir durumdur ve sadece dosya yolunu kısaltmak için “drive mapping/sürücü eşleme” ile çözebilirsiniz.

Yavaş ağ sürücüleri için detay ayarlardan FolderEnumerator GenericSettings koleksiyonuna IsSlowNetwork:true eklenmelidir.

Yetkiler

GEODI projeyi oluşturan sistem yöneticisinin erişim yetkileri ile sınırlıdır. Bu kullanıcının GEODI ile erişilmek istenen tüm kaynaklara erişimi olmalıdır.

LDAP entegrasyonu yapılmışsa erişilen dizinlerin izinleri dikkate alınır. Yani bir kullanıcının normalde erişemediği bir dizine GEODI ile de erişemez.

Sürükle Bırak ile içerik ekleme

Klasör veri kaynakları için kaynağı eklerken seçebileceğiniz bir ayardır.

İhmal Edilecek Klasör ve Dosyalar

GEODI varsayılan olarak bazı dosya türlerini indexlemeye dahil etmez(EXE, DLL ve sistem dosyaları gibi). Bu tanımları genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

appdata veya uygulama altına Settings/IgnoreFileTypes dizininde yer alan tanımlar kullanılacaktır. Birden çok dosya olabilir. Bu sayede ayarları modül haline de getirebilirsiniz. Örnek dosyalar aşağıdaki gibidir.

Bu ayar dosya kaynağı ne olursa olsun geçerlidir.

~$*
$*
BOOTMGR
BOOTNXT
*.$NCZ
*.$KTB
*.TMP
*.SW
*.CSS
*.EXE

Text File olarak yorumlanacak içeriklerin belirlenmesi

İç yapısı text ama uzantısı farklı çok sayıda dosya türü vardır. XML, BAT ve bazı yazılımların kullandığı çeşitli dosyalar olabilir. Settings/Reader/TextFileSettings altında yer alan dosyalar hangi tiplerin TXT olarak yorumlanacağını belirler. Bu dosyalar indexlenirler ve GEODI Text Dosya Görüntüleyici ile açılırlar.

Bu ayar dosya kaynağı ne olursa olsun geçerlidir.

## 104857600=100Mb Read Limit , 0 No Limit
MaxSize=104857600
## Files
filecontent:.txt
filecontent:.log
filecontent:.kap
filecontent:.drk