Erişebildiğiniz bütün lokal ya da ağ üzerindeki klasörleri tanımlayabilirsiniz. Bu dizinlerde yer alan dosyalar indexlenir. GEODI bu dizinlere erişimi yetkilendirebilir.

Desteklenen dosya türleri için bkz: Desteklenen Dosya Formatları

  • GEODI size kolaylık olması için windows tarafından kullanılan bazı dizinleri ve farklı yazılımlara ait çok bilinen bazı dizinleri taramaya dahil etmez. Bu tanımları dilerseniz değiştirebilirsiniz. 
  • GEODI bazı dosyaları taramaya dahil etmez. EXE, DLL, TMP gibi içerisinde anlamlı metin bulamayacağınız dosyaları hariç tutuyoruz.
  • GEODI tarama işlemini bütün klasörlere erişen bir kullanıcı(Administratör veya benzer) ile yapmalısınız. Kullanıcılar GEODI’ye kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaptıkları zaman klasörlere erişim kuralları geçerli olacaktır. Windows üzerinden erişemedikleri dosya ve dizinlere GEODI üzerinden de erişemeyecekler.  Erişim kurallarının geçerli olması için LDAP kullanmalısınız. GEODI Kullanıcı/Yetki Yönetimi. LDAP kullanmamanız durumunda kullanıcıların kaynaklara erişimini kayna bazında düzenleyebilirsiniz.
  • Çok fazla iç içer klasörün tanımlandığı yerlerde dosya isimleri windows sınırının dışına çıkabilir. GEODI bu gibi dizinleri okuyamayacaktır. Sorunu çözmek için dosya yolunu kısaltmak veya sürücü map etmek gibi bir yöntem uygulayabilirsiniz.