GEODI not mekanizması birlikte çalışma için pratik ve etkin bir yol sunar. Not almak sizi gereksiz e-postalardan ve bu e-posta eklerindeki dokümanların karmaşasından kurtarır.

Bir sözleşme incelerken arkadaşlarınızın maddelere aldığı notlara göre düzenleme çok daha kolayca yapılır. Doküman versiyonlama ile birlikte bütün süreç ve katılımcılar kaydolur.

GEODI CAD&GIS görüntüleyiciler üzerinde konumsal olarak not alabilirsiniz. Benzer senaryo bir mimari projeye veya GEODI’nin desteklediği çok sayıda konumsal veri formatından herhangi birine uygulanabilir. Notu göre kişi doğrudan ilgili noktaya yönlenir. Belirsizlikler ortadan kalkar.

 • Bir Word veya PDF dosyasına aldığınız not ilgili sayfaya gider.
 • Bir AutoCAD veya Netcad dosyasına aldığınız not ilgili koordinata gider
 • Bir videoya aldığınız not ilgili saniyeye gider
 • Not da bir doküman türüdür. “doc:*.geodinote” ile sadece notları sorgulayabilirsiniz.
 • Not içeriğinden arama yapabilirsiniz. doc:*.geodinote olumlu” ile içinde olıumlu geçen notlar bulunur.
 • Notun içeriğine göre ana dokümanı arayabilirsiniz. child:”olumlu” ile “olumlu” notu alınmış dokümanlar sorgulanır.
 • “parent2:” deyimi le bir dokümana alınan notları sorgulayabilirsiniz. Bir dokümanın alınmış notları rapor olarak alabilirsiniz.
 • “owner:” deyimi ile Notu alan kullanıcıya göre arama yapabilirsiniz.
 • Notlar paneli ile alınan notları ve not alınan dokümanları görebilirsiniz. Bu panel süreçleri izlemenizi kolaylaştırır.
 • Her bir notu kimlerin göreceğini belirleyebilirsiniz.
 • Notlar içinde diğer kullanıcıları “@” ile belirtebilir onlara mail ile bildirim gitmesini sağlayabilirsiniz. İletilen e-posta ile alıcı dokümanın not alınan sayfasına doğrudan erişir.
 • Not alırken GEODI tanıyıcıları aktiftir. Tanınan içerikler işaretlenir.
 • Kaynak bazında tanımlı durum sözlüğü varsa standart not alınmasını sağlayabilirsiniz.

Süreç Yönetimi

Not alma, paneller, sorgular ve izleme gibi özellik pratik süreç yönetimi ve izlenebilirlik sağlar. İşlerin durumunu paneller veya sorgular ile görürsünüz. İhtiyaçlarınıza göre kurumunuz ihtitaçlarına tam uyan özel paneller oluşturabilirsiniz.

Klasik yazılımlarda süreç bir kayıt ile başlar. GEODI ile süreç yönetimi ise doküman ile başlar. Bu yaklaşım işleri kolaylaştırır, gereksiz veri girişini engeller ve işe odaklanmanızı sağlar.

Örneğin, Bir iş başvurusu için CV dokümanı ile başka veri girişi gerekmeden süreç başlar. Geleneksel bir yazılımda kişinin adı, okulu, doğrum tarihi, sertifikaları gibi zaten CV’de yer alan bir yığın bilgiyi tekrar girecektiniz, GEODI sizi bu gibi gereksiz işlerden kurtarır.

Sürükle bırak ile CV’yi ekleyin ve süreç başlasın. Kişiye ait sertifika veya diğer belgeleri ayrıca ilişkilendirmeniz gerekmez. GEODI kişi isimlerini veya tcno’ları otomatik tanır ve ilişkilendirir. eklediğiniz dokümanlardan başvuyu değerlendirecek olanlar haberdar olurlar. Olumlu/Olumsuz notlarını alırlar, ve bu notlar görüşmeleri düzenleyenlere gider. Süreç akıcı bir şekilde devam eder.

Diğer örnek sosyal medya ile ilgili. Sosyal medya artık kurum ve şirketler için vatandaşlar veya kullanıcılara ulaşmak ve onları dinlemek için vazgeçilmez bir ortam. Sosyal medyadan bir şikayet geldiğini varsayalım. Mesaj GEODI için bir dokümandır ve not alabilirsiniz. Not içinde ilgili kişi veya birimin adını yazmanız ilgililerin bilmesi için yeterlidir. GEODI’nin akıllı yöntemleri ile içeriğe bağlı olarak ilgili birimi otomatik belirlemeniz de mümkündür.

Belediye veya il özel idareleri için İnşaat ruhsat süreçlerine Belediye, Yapı denetim firması, müteahhitler ve mal sahipleri gibi çok sayıda paydaş katılıyor. GEODI ile süreçleri izlemek, gerekli belgelerin eksiksiz olarak toplanmasını sağlamak çok kolay. Aksaraya Belediyesi ve Artvin İl Özel İdaresi gibi kullanıcılarımızın deneyimlerine webinarlardan ulaşabilirsiniz.

Diğer örneğimiz proje süreçleri ile ilgili. İnşaat firmaları ve mühendislik ofisleri, AutoCAD, Microstation, Netcad, ArcGIS veya GeoTIFF formatlarında çok sayıda proje üretirler. Bu projelerin olgunlaşma sürecinde çok sayıda versiyon oluşur. Dosyaların dizinlerde farklı isimlerde kaydedilmesi, e-posta eklerinden gelenler gibi sebeplerle izlemek zor ve hata yapmak kolaydır. GEODI olgunlaşma sürecini kolaylaştırır. Versiyonlama yanından benzer ve kopya dokümanları da bularak hataları azaltır.

Çalışanların veya dış paydaşların uymakta zorlandığı manuel veri girişine dayalı süreç yönetim yazılımları yerine GEODI kullanımı size hız, pratiklik ve akıcılık sağlar.

**