GEODI tüm içeriklere not alabilmenizi ve bu notlara arama ile ulaşmanızı sağlar.

  • Bir Word veya PDF dosyasına aldığınız not ilgili sayfaya gider.
  • Bir AutoCAD veya Netcad dosyasına aldığınız not ilgili koordinata gider
  • Bir videoya aldığınız not ilgili saniyeye gider

Notlar aradığınızı bulmanız için kolay ve pratik bir yol sağlar. Notlar GEODI için diğer dokümanlardan farklı değildir. Tek farkı içeriğini doğrudan belirleyebiliyor olmanızdır. Bir doküman için birden çok not alabilirsiniz.

Not Alma

Notları görüntüleyiciler içinde alabilirsiniz. Hangi sayfada iseniz ilgili yeri kaydedecektir. Bir video için not alırken size süre gibi bilgileri soracaktır.

Not içerikleri ile Arama

GEODI için not’lar da birer içeriktir. Bu nedenle notların içinde geöen kelimeler ile aradığınzıda size notları bulur. eğer notların alındığı dokümanlara ulaşmak istiyosanız “child:” kuralını kullanmalısınız.

  • child:”olumlu”
  • child:”burası değişmeli”

eğer bildiğini bir doküman ya da doküman kümesi için aldığınız notları bulmak istiyorsanız tam tersini yapmalısınız.

  • parent:Ankara* ile Ankara ile başlayan dokümanlara alınan notlar

Bildiğiniz bir kullanıcının Aldığı Notlar

GEODI owner:<kullanıcı> sorgusu ile kullanıcının aldığı notöar ve eklediği dokümanlara ulaşırsınız. Bu sorguyu notlar ile sınırlamak için “owner:<kullanıcı> *.geodinote” veya “owner:<kullanıcı> not” kullanabilirsiniz.

Not Yetkileri

Not alma işlemi yetkiye bağlıdır. Kullanıcıların bir alt kümesi ile sınırlayabilirsiniz.

Aldığınız notların kimin göreceği de size bağlıdır. Aldığınız notu görecekleri herkes, sadece siz veya seçeceğiniz kullanıcılar ile sınırlayabilirsiniz.

Kişilere Bildirim ve Süreçler

Bir içeriğe not alırken @ tuşuna basarak kullanıcı seçebilirsiniz. Notu kaydettiğinizde kullanıcıya ileti gönderilecektir. (info) Bu özelliği kullanılabilmesi için projeye “Sistem Kullanıcıları” katmanının eklenmesi gerekmektedir.

Kişilerin anılması pek çok fayda sağlar. Bir raporun olgunlaşma aşamasında yönetici işaretler, düzeltilen yerleri kontrol eder, ilgili ekip üyesine atar. Sorgu izleme ile bütün süreçten haberdar olur. Versiyon karşılaştırma ile raporun değişimi ayrıca izleyebilir.

Sosyal medya veya e-posta ile gelen vatandaş veya müşteri isteklerinin en kısa zamanda göreve dönüşmesi çok önemli. GEODI ile kaynakların otomatik izlenmesi ve not alarak işin ilgili birime atanması dakikalar içinde gerçekleşebilir. İlgili birime giden mesaj ile kaynak veri ve alınan not birlikte gider. B öylece olası yanlış anlaşmalar minimuma iner.

Süreç Yönetimi için Hazır Deyimler

GEODI de süreçleri not alarak yönetirsiniz. Bu amaçla bir süreç/durum sözlüğü oluşturmanız gereklidir. Aşağıda örneği verilen sözlüğü DECE Yazılımda biz İK işe alım süreçleri için kullanıyoruz. Bu sayede CV’lere alınan notlar ile görüşeceğimiz veya görüştüğümüz potansiyel ekip arkadaşlarımızı anlayabiliyor ve süreçleri daha doğru yönetebiliyoruz.

CAD Dokümanlarına alınan notlar

Mühendislik ofislerinde bir projenin tek seferde çıkması çoğunlukla mümkün olmuyor. Revizyonlar olmak zorunda. Ancak revizyonların işaretlenmesi başlı başına bir sorun. GEODI ile bu sorun önemli oranda çözülüyor. Örnek bir sektör olarak çeşitli belediye ve il özel idarelerinin ruhsat süreçlerini anlatabiliriz.

Yapı Denetim Firması Başvuruyu GEODI üzerinden yapar

Belediye veya İÖİ deki ilgili birim u sorguyu izledikleri için haberdar olurlar.

Projeleri inceler ve GEODI ile notlarını alırlar. Bu notlardan karşı taraf haberdar olur. Düzeltmesini yapar ve dosyaları sisteme yeniden ekler. Süreç her şey doğru olana kadar devam eder ve kaydolur.

Benzer süreç diğer doküman türleri için de geçerlidir.