Sorgular, içeriklerden aradığınızı bulmanızı sağlar.

GEODI aradığınız kritere uyan içerikleri listeleyebilir veya bunları size harita, takvim veya ağ görünümü olarak sunabilir. Bu şekilde uzun listeler yerine büyük resmi kavramınıza yardımcı olur.

Arama cümlelerinde İngilizce veya Türkçe deyimler aynı anda kullanılabilir.

   Kurallar

   Kelimeler ile arama

   ANKARA

   Ankara Kalesi

   “Ankara Kalesi”

   Yazdığınız kelimeleri içeren içerikleri bulur. Kelimeler yan yana olmak zorunda değildir. Büyük/Küçük harf fark etmez. Kelimelerin yazdığınız gibi olmasını istiyorsanız “ (tırnak) içine almalısınız.

   İle başlayan/ile biten

   DUMLU*

   “ANKARA KALE*”

   *PINAR

   • herhangi bir yazı anlamındadır. Aradığınız kelimelerin başında ya da sonunda kullanabilirsiniz. *PINAR ile Dumlupınar, Kayapınar vb bulunur.

   Doküman İsimleri ve Türünden Arama

   doc:*.PDF | content:*.PDF

   doc:EĞİTİM*

   doc:geodinote – geodinotları

   doc:geodinote -okundu (okundu yazmayan notlar)

   not veya note = doc:*.geodinote

   Arama kuralları başına “doc:” veya “content:” eklerseniz sadece doküman/içerik adlarından arama yapılacaktır. doc:EĞİTİM ile adı Eğitim ile başlayan PDF, Word veya başlığı Eğitim ile başlayan e-postalar bulunur.

   Not veya Note kelimesi alınan notlar için bir kısayoldur ve doc:*.geodinote’ denktir.

   Kuralı Tersine Çevirme

   -ANKARA – ankara geçmeyenler

   -doc:*.PDF – PDF harici olanlar

   -(ankara *.pdf) – ankara içeren PDF ler harici dokümanlar

   Herhangi bir kuralın başına “-” koyarak kuralınızı tersine çevirirsiniz.

   doc:*.pdf bütün pdfleri , -doc:*.pdf ise pdf olmayanları bulur.

   Tarihlerden Arama

   23  Nisan 1920

   1-30 Ekim 1923

   Mayıs-Aralık 1923

   23.04.1923

   Tarihleri doğal yoldan yazarsınız. GEODI nasıl yazdığınızdan ve içeriklerde nasıl  yazıldığından bağımsız şekilde aramayı yapar.

   GEODI  içeriklerdeki tüm tarihleri ve tarih aralıklarını otomatik olarak tanır. Eğer  dil paketini yüklerseniz bu işi Rusça, Arapça, Gürcüce, İbranice ve diğer  diller için de yapar.

   İçeriklerden çıkardığı tarihle takvim görünümü ile toplu olarak  ulaşırsınız. Takvim görünümü bir sorgunun zamansal dağılımı hakkında da fikir  verecektir. Bazı haberlerin yoğunlaştığı zamanlar, portalal çiçeği festivali  gibi zamansal olayların daha kolay algılanmasını sağlayacaktır.

   Görece Zaman Kuralları

   dün , bugün , geçen hafta , geçen ay

   gelecek sene , yarın , haftaya , şimdi

   önceki hafta

   Zaman  sorgularınızda görece zaman ifadeleri kullanabilirsiniz. Bu kuralların anlamı o  andaki zamana göre değişecektir. Bu ifadeleri kelime olarak aramak isterseniz tırnak içinde aramalısınız.

   Hatalı Yazımları Bulma

   ANGORA~

   “ANKARA KALESİ~”

   ANKARA~()

   ~ karakteri ile aradığınız kelimeye benzer kelimeleri arayabilirsiniz. Angora~ ile Ankara ve Angora ve Angara tümü aranacaktır. Tilda kuralını diğer kurallar ile birlikte kullanabilirsiniz.

   Kurallar Arası İlişkiler

   ANKARA ve KALESİ

   ANKARA veya KALESİ

   (ANKARA veya KALESİ) ve doc:*.PDF

   İçinde Ankara veya Kalesi geçen PDF dokümanlarını arayabilirsiniz. VE/VEYA ve Parantezler gerektiğinde bulunması zor içerikleri bulmanızı sağlar.

   Kelime Yakınlığı Kuralı

   Tiftik()

   Kaza(10)

   Kaza() Eğitim() – her ikisine de yakın

   *kaza() , kaza*() kaza~()

   “ANKARA EĞİTİM”()

   100..500TL

   100TL()

   15°C()

   Mayıs 2021()

   Kuralımızın  sonuna “()” ekleyerek harita, takvim ve kelimeler sorgularını  etkileyecek bir değişiklik yaparsınız. İçeriklerde bir değişiklik  olmayacaktır. Haritada Tiftik kelimesine yakın yerler görünecektir. Bir haber  sitesinde kelimeler sayfasına Kaza kelimesine yakın tarihler veya kişiler  gelecektir.

   Yakınında  işlemi GEODI Discovery ile birlikte gelen Ağ Grafiği özelliğinin etkisini  önemli ölçüde arttırır.

   Bir belediyede kaçak() gibi bir sorgu ile kaçak ile ilgili parsellerin  bulunmasını sağlar.

   Haber sitelerini kullanan Haber Ajansları projesinde kaza() ile hangi  tarihlerden veya hangi illerde kazaların yoğunlaştığını kolayca  sorgulayabilirsiniz.

   Yakında işlemi diğer kurallar ile birlikte kullanılabilir.

   Versiyon/Sürüm ile arama

   ver:[son | last] – son sürümler

   ver:0 – Eski sürümler

   ver:<versiyonno>

   ver:[önceki | eski | prev | hasprev] – mevcuttan bir önceki sürümler

   GEODI herhangi bir ayara gerek kalmadan içerikleri otomatik olarak versiyonlar. Varsayılanda sorgularınıza tüm versiyonlar dahil edilir. Bunu sınırlamak için ver: kullanmalısınız.

   GEODI önceki sürümleri dosya olarak saklamaz. Bunun için kaynak bazında  “yedekleme” işlemini aktive edebilirsiniz.

   Benzer İçerikleri Arama

   benzer:(doc:a.pdf) | similar:(doc:a.pdf)

   benzer:”Ankara Kalesi” (ankara kalesi geçen ilk dokümanın benzerleri)

   GEODI metin ve resim içerikler arasında benzerlikleri bulur. Verdiğiniz bir resmin  veya metnin benzerlerini listeler.

   Kopya ve Benzer dokümanlar GEODI arama arayüzünde ve Görüntüleyiciler içinde de gösterilir.

   Benzerlik aramasında ek olarak aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz.

   • maxcount:<n> – ile dönecek benzer sayısı kısıtlanabilir.
   • minsimilarity:0.7 – ile benzerlik oranı değiştirilebilir. Varsayılanda=0.7.
   • excludeDuplicates:true ile kopyalar sonuçtan çıkarılabilir. Varsayılan=false.

   Kopya İçerikleri Arama

   kopya | duplicate

   -kopya (kopyası olmayanlar)

   kopya:(doc:a.pdf) (a.pdf’in kopyalarını bul)

   kopya:”10 ada 20 Parsel Yapı Ruhsatı” (ilgili ifadeyi içeren ilk dokümanın kopyaları)

   kopya yazmanız kopyası olan tüm dokümanları bulacaktır. -kopya ile kopyası olmayanları bulursunuz.

   Kopya ve Benzer dokümanlar GEODI arama arayüzünde ve Görüntüleyiciler  içinde de gösterilir.

   Kaynağa Göre Arama

   kaynak:<> | source:<>

   parent:Ankara* (ZIP veya Folder adında Ankara geçen dosyalar)

   parent:*.ZIP (ZIP içindeki dosyalar)

   kaynak:Arşiv parent:*.ZIP ankara (Arşiv kaynağı içindeki ZIP dosyalarda içinde Ankara geçen belgeler)

   child:”görüşelim” (Notlarında görüşelim yazan belgeler. )

   Arama sonuçlarını kaynak bazında sınırlayabilirsiniz. Sadece veri tabanından getir, sadece e-postalarda arama yap gibi. Aynı anda birden çok kaynak “(tırnak) içinde kullanılmalıdır.

   Kaynaklarınız gruplanmış bir şekilde ve bir kaynak grubunun altındaki bir kaynağı aramak istiyorsanız sorgunuz; kaynak:”Kaynak Grubu\Aranan Kaynak” şeklinde olmalıdır.

   Parent: Aradığınız içeriğin bulunduğu içeriği (ZIP, Folder gibi) “parent:” ile kriter olarak kullanabilirsiniz.

   Child: Tam tersini yapar. İçerdiği dosylar içinde geçen kelimelere göre üst içeriği bulur(ZIP, Folder ..).

   Resim ile Arama

   <resim>

   Elinizdeki resmi GEODI’ye sürükleyip bırakın ve benzerlerini bulun. Bir makine parçası, kumaş deseni, bir bitki veya aradığınız özel bir görsel bu şekilde bulunur.

   Bu özelliği projenizde aktive etmelisiniz.

   Taranmış Sayfalar içinden Arama

   <OCR>

   Taranmış belgeler içinde aramak için özel bir kural yoktur. OCR modülü Taranmış belgeleri metne çevirir. Bu şekilde bu sayfadaki diğer tüm kurallar geçerli olur.

   Katmanlara Göre Arama

   katman:Tarih

   katman:”İsim Tanıyıcı”

   layer:Date

   katman:”Tarih Hashtag”

   Kullandığınız katmanların içerildiği içerikleri aramak isterseniz kullanabilirsiniz. Burada  Tarih bilgisi içeren içerikler demek istiyoruz. Benzer şekilde tanımladığınız  sözlük kelimelerini içerenler, Kişi ismi içeren, parsel Numarası içeren gibi  soruları yapabilirsiniz.

   Konum içeren İçerikleri Arama

   geom

   geom kelimesi ile içinde bir şekilde konum geçen içeriklerinizi sorgularsınız. Ankara, İstanbul gibi yer isimleri, Parsel Numarası, Alan kodu bilinen bir telefon numarası gibi bilgiler konum içerirler ve GEODI haritasında  görünürler.

   İçerik diline Göre Arama

   dil:TR

   dil:EN

   ile hangi doküman hangi dilde anlayabilirsiniz. Bunun için dil tanıyıcı projenize  eklenmiş olmalıdır.

   Dil sorgusu için Dil Tanıyıcı’yı projenize eklemelisiniz.

   Coğrafi Kriterlere Göre Arama

   <coğrafi  kriter>

   GEODI aynı zamanda bir GIS yazılımıdır. Klasik GIS’lerin aksine doğrudan yapısal  veri üzerinde çalışır. Coğrafi kurallar lütfen detaylar linkini izleyin.

   Sorgu  detayları için GEODI Coğrafi Sorgular

   Yapısal Veri Arama

   alanadı:<kriter>

   GEODI veri tabanları ve excel gibi yapısal verileri de indexler. Bu verilerde alan  adını vererek aramanızı sınırlandırabilirsiniz. Aynı alanadı birden çok tabloda geçebilir, GEODI tümünde arama yapacaktır. Bu şekilde GEODI yapısal ve yapısal olmayan verileri çok etkin bir şekilde bir araya getirir. Belli bir tablo için “parent:” ile tablo adını belirtebilirsiniz.

   GEODI alan adlarını kendisi toplar. İndexleme otomatik yapılır ama dilerseniz tabloların nasıl indexleneceğini viewlar veya diğer yollarla belirleyebilirsiniz.

   Sorgu Sonuçlarını sıralama

   sırala:ad/adı/isim | orderby:name

   sırala:tarih | orderby:date

   GEODI sonuçlarının sırasını değiştirebilirsiniz. Sıralama İçerikler ve Kelimeler sayfalarında farklı davranır. Kelimeler için ek olarak aşağıdaki seçenekler sunulur.

   sırala:katman | orderby:layer

   Doküman Sahibine Göre sorgulama

   owner:<kullanıcı adı>

   Sürükle bırak ile eklenen içerikleri hangi kullanıcının eklediğini içerik özetinde görebilirsiniz. owner: deyimi ile bir kullanıcın eklediği içerikleri sorgularsınız.

   Pratik Örnekler

   Aşağıdaki örnekleri referans alarak kendi içerikleriniz içinde denemenizi öneriyoruz. Bu şekilde aradığınıza ulaşmanın ne kadar basit ve etkili olacağını da göreceksiniz.

   Aradığınız bir belgenin tarihi hakkında emin değilsiniz, sadece bir aralık kestirimi yapabiliyorsanız, arama kuralına zaman kısıtı koyabilirsiniz. Belgenin PDF olduğunu hatırlıyorsanız ekleyebilirsiniz.

   Ocak-Mart 2017 doc:*.PDF Ankara

   Belgenin bir mail ile geldiğini hatırlıyorsanız kural aynı. PDF’i belirtmekle e-Posta’yı aynı şekilde belirtiyoruz, zira GEODI için tümü içerik türü.

   doc:e-Posta Ankara

   Sıkıştırılmış dosyalar içinde de aramak mümkün. Aşağıdaki deyimi eklediğiniz zaman sonuçlar ZIP dosyalar içindeki içeriklerle sınırlanacaktır. Ayrıca ZIP içinde Metraj ile başlayan ve içinde Duvar geçen belgeler de diyebilirsiniz.

   parent:*.ZIP doc:Metraj* Duvar

   Bir İK sürecinde yüzlerce CV’ye baktınız ve görüşlerinizi not alarak belirttiniz. Pozitif not aldığınız CV’leri bulmak istiyorsunuz.

   child:(*.geodinote “görüşelim”)

   child:(*.geodinote “uygun değil”)

   Ankara ile ilgili arıyorsunuz ama Ankara Kalesi hariç kalsın diyebilirsiniz. Aşağıdaki kural ile Ankara içeren ama içinde kale geçmeyen içerikler bulunacaktır.

   Ankara -Kale*

   Aynı kelimenin farklı yazımlarını aynı anda bulmak isteriz. Gerçek bilgiye ancak bu şekilde ulaşılabilir. Farklı yazımlar sektörlere göre değişim gösterir. GEODI ’de kendi sektörünüz veya ihtiyaçlarınız için bir sözlük oluşturmanız ihtiyacı karşılar(kolay bir işlemdir).

   Aşağıdaki yazılanların tümünün aynı sonucu getirmesi tek satırlık bir sözlükle mümkündür.

   Yapay Zeka

   Artifical Intelligence

   AI

   Expert System

   Uzman Sistem

   Kopyalardan kurtulmak istiyorsanız tek tuşluk bir yolu yok ama GEODI ile oldukça kolaylaşabilir. Kopya ya da duplicate kuralları, birisi bir dizinde diğer bir e-postanın ekinde bile olsa, içeriklerdeki kopyaları bulacaktır. Bu kurallara doküman türleri ve diğerlerini de eklemek mümkün. Aşağıdaki bir kopyası sıkıştırılmış bir içerikte olan kopyaları çıkarır. Hangisinde kurtulacağınızı size bırakıyoruz.

   kopya parent:*.ZIP

   Uzun belgelerde kelimeler ile aramak yeterli gelmeyebilir. Ayrıca web sayfası veya uzun bir rapor farklı sayfalarda farklı konulardan söz eder ve bu da sadece kelimeler ile aramayı zorlaştırır. GEODI yakında “()” kuralı ile sorunu önemli ölçüde çözer.

   Metraj() Duvar

   ile “duvar” kelimesinin “metraj” kelimesine yakın olmasını sağlarsınız. Varsayılan kelime mesafesi 10 kelimedir. 10 sayfalık bir belgede ilk sayfada metraj, 5. sayfada duvar geçiyorsa bulmaz. Yakınında olmadan yapacağınız sorgu ise bulur.

   Metraj Duvar

   İlişkili belgeleri ve bunların yerini bulmak bir konuyu çözümlemek için çok faydalı olur. Yakınında kuralı ile bir tarihle ilgili kişiler, bir kelime ile ilgili yerler kolayca bulunur.

   kaza()

   sorgusu ile çizilen bir harita sadece ilgili yerleri gösterecek, kelimeler sayfası sadece ilgili kelimeleri bulacaktır veya ağ grafiği sadece daha doğru olanları gösterecektir. “()” kuralını kaldırıp sonucu görebilirsiniz. Web sayfalarından kazaların haritası, bir konu ile ilgili kişiler, bir deyimle ilgili kişiler gibi pek çok sorgu yapılabilir.

   Sorguları Kaydetme ve İzleme

   Mevcut sorgunuzu arama kutusunun yanındaki menü ile kaydedebilirsiniz. Kaydetmek 2 fayda sağlar: sık kullandığınız sorgulara hızlı erişim ve izlemeye alırsanız sürekli bilgilenmenizi sağlar. Kaydedilmiş sorguları diğer kullanıcılar ile paylaşabilir ve eğitim ihtiyaçlarını azaltıp, ekip çalışmasını güçlendirebilirsiniz.

   Kaydettiğiniz sorgular izlemeye alırsanız sistem sorguda değişiklik gerektiren durumları size bildirecektir. Örneğin yeni bir doküman geldi veya bir doküman değişti bir kaç dakika içinde haberiniz olur.

   GEODI’nin semantik özellikleri sayesinde içinde TCKimlikNo geçen bir doküman geldiği zaman haberim olsun diyebilirsiniz. Sorgu detayları için GEODI Sorguları sayfasına bakabilirsiniz.