Kilometre Tanıyıcı serbest metinlerin içinden kilometre yazılarını tanır.

Kilometre Nedir?

Yol, Demiryolu, Boru hattı, Su İsale Hattı, Enerji Nakil Hattı,  gibi doğrusal yapılar için kullanılan bir değerdir. Yol çizgisinin bir noktasının çizgi başlangıcına uzaklığıdır. Bu anlamda her gün yollarda gördüğümüz değerlerden farklı değildir.

Bu değerler metinler içinde belli bir şekilde yazılır. “10+345.67” gibi. Bu 10345.67 metre demektir. Birim metre olmasına rağmen genel terminolojide kilometre denmektedir.

GEODI tanıdığı her durumda KM yazılarını tanır. Bu yazılar bir PDF rapor içinde veya bir CAD Plan Paftasında veya bir Excel tablosunda yer alabilir. Koordinata çevirme ve haritada gösterme için bazı şartların sağlanması gereklidir. 

Birden çok yol olan durumlarda sorun yaşanmaz. GEODI her kilometrenin hangi yol güzergahına ait olduğunu anlar ve ona göre hesap yapar. 

Kilometre tanıyıcı, güzergahlara yakın koordinat ifadelerini de güzergaha bir çizgi ile bağlar. Bu işlem için tampon mesafesini siz belirlersiniz. 

(warning) GeoArchive harici ek lisansa tabidir