GEODI serbest metinlerin içinde geçen parsel numaralarını tanır. Bu numaralar çok farklı şekillerde geçiyor olabilir.

345 ada 5 parsel
345 ada 5 ve 7 parseller Burada 2 parsel tanır. 5 ve 7 parseller ayrıştırılır.
345 ada 5,7 ve 16 parseller Burada 3 parsel tanır. 5, 7 ve 16 parseller ayrıştırılır. Bir sınır yoktur.
345 adada yapılan inceleme sonucu ….. 5 parseldeki kaçak yapının yıkılmasına, 7 parseldeki yapının … Bu gibi Ada ve Parsel numarasının ayrıldığı durumları da tanır.
Çeşitli rapor ve belgelerin içinde geçen parsel numarası ifadeleri CAD dokümanları, CKS dosyaları, PDF yapı ruhsatları, Ferağ belgeleri gibi..

GEODI Parsel numarasının yanından aynı zamanda Mahalle adını da tanır ve parsel ile ilişkilendirir. Bu şekilde tekrarlanan parsel numaralarının ayrılması sağlanır.

Parsel geometrileri için CSV veya Shape formatlı sözlükler gereklidir. Netcad veya ArcGIS gibi yazılımlar ile kolayca elde edebilirsiniz. 

GEODI bir dokümanda kaç parsel numarası geçiyorsa hepsini tanır. Bir encümen kararında veya dağıtım cetvelinde yüzlerce parsel numarası üretir, bunları haritaya yerleştirir ve her nokta ilgili sayfaya gider. 

(warning) GeoArchive harici ek lisansa tabidir.