GEODI Pro modülü ile veri tabanı indexleme yeteneği ve kurallı ifade tanıyıcı kazanılır. Discovery için zorunludur.

Eğitim Kapsamı

GEODI Kullanıcıları için

 1. veri tabanı kayıtları nasıl görünür
  1. Kullanılacak Proje : https://servis2.dece.com.tr/?wsName=1013-TR-Ki%C5%9Fisel%20Veri%20Ke%C5%9Ffi&Tab=DLV&f=s.1795690074
  2. Bu proje içinde yapısal olmayan veriler de var
 2. Fieldindex araması nasıl yapılır.

GEODI Yöneticileri için

Bölüm 1 – Veri Tabanları

 1. Veri Tabanı Kaynağı nedir?
  1. Oracle , Microsoft SQL Server, PostGres , → bağlantı
  2. *.dececonnection ile bağlantı
  3. Excel dosyaları manuel veya otomatik tanınabilir
  4. SQLite ve Access gibi dosya bazlı olanlar
  5. Shape dosyaları veri tabanı olarak tarama
 2. Varsayılan durum
  1. Tüm VT’yi,yani içindeki tüm tabloları tara. Avantaj/dezavantaj.
  2. Sadece istediğimiz tabloları nasıl eleriz?
  3. Tablolar ile eleme yeterli değilse SQL View nasıl uygularız
  4. Fieldindex aç/kapa
  5. Her durumda tabloların mutlaka özgün bir ID kolonu olmalı.
  6. Bir dizindeki excelleri tablo olarak indexleme
 3. Yetkiler
  1. VT’nin sahibi olan uygulamanın yetkileri GEODI tarafında geçerli olur mu? → Olmaz
   1. Yani CRM VT var, CRM’de satırlar farklı kişilere görünüyor ama bizde .. durumu.
  2. Olması için gereken model var. (detay burası değil)
 4. Arama sonuçlarında VT ler nasıl görünüyor
  1. geodi_table , geodi_row
  2. fieldindex ile arama

Bölüm 2 – Kurallı ve Bitiş İfadesi Tanıyıclar

 1. Kurallı ifade / Bitiş ifadesi tanıyıcılar nelerdir? Kendi tanıyıcımızı nasıl ekleriz?

Bölüm 3 – Yönetici Raporları

 1. GEODI rapor özellikleri aktif olur. GEODI içerisinde gelen raporları veya sonradan hazırlayacak olduğunuz raporlar kullanılabilir.

Bölüm 4 – KLV (Kelimeler) sekmesi

Soru ve Cevaplar