Geodi, Veritabanında dosya yolları bulunan ya da blob olarak veritabanına gömülmüş dosyaları tarayabilir. Bu dokümanda gerekli ayarların nasıl yapılacağı anlatılmıştır. 

Settings\Reader\DBMeta altına tablo yapısını anlayacak örnek meta mevcut.

GEODI/Settings/Reader/DBMeta klasöründe örnekler mevcuttur. Bunların sonundaki .sapmle uzantılarını kaldırdıktan sonra aktif olacaklardır. İçerisindeki kolon adlarını kendi veritabanınızdaki kolonlara göre düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örneklerde klasör içindeki dosyaları nasıl taratacağınızın da örneği var.

Aşağıdaki FileFullPathColumnMacro ya klasör yolu verilerek verilen dizin altındaki dosyalar taratılabilir. Yine FileFullPathColumnMacro ya web sayfası da verip taratabilirsiniz. Alt siteler taranmaz.

Veritabanında Primarykey kolonu Objectid değil de farklı isimle yer alıyorsa aşağıdaki şekilde tanımlama yapılabilir. KeyColumns alanına kolon adı verilmelidir. 

{
Defines:[
{
__type:”Geodi.Database.Meta.DBSQL, Geodi.Database”,
TableFilter:”ADA,IRTIFAK_HAKKI”,
ColumnFilter:”ADA.ADA_NO,ADA.OBJECTID,IRTIFAK_HAKKI.OBJECTID,IRTIFAK_HAKKI.TABAKA”,
NewName: “ADALAR2″,
SQL:”SELECT * FROM ADA,IRTIFAK_HAKKI WHERE IRTIFAK_HAKKI.OBJECTID=ADA.OBJECTID”,
KeyColumns: “ADA.OBJECTID”
}
}

{
Defines:[
{
__type:”Geodi.Database.Meta.DBSubContent, Geodi.Database”,
TableFilter:”BELGE.BELGETEST”,
ColumnFilter:”BelgeAdi,BelgeIcerik,BelgeBelgeIcerikID,-OlmayanKolon”,
WorkspaceName:””,
DeceAdvConditionMacro:””,
DisplayNameColumnMacro:””,
IDColumnMacro:”[BELGEBELGEICERIKID]”,

FileNameColumnMacro:”[BELGEADI]”,

FileMemoColumn: “BelgeIcerik”,

FileFullPathColumnMacro:”[PATH]”,

FileFullPathColumnSplitter:”|” } ]

}

WorkspaceName : Bu ayar dosyasının aktif olacağı proje adı.

TableFilter : Bu ayarların aktif olacağı VT tablosu.

ColumnFilter : Bu ayarların aktif olduğu tablodaki kolon adı.

FileNameColumnMacro : VT’den taranacak dosyaların alması istenilen dosya adı kolonu.

FileFullPathColumnMacro : Taranacak dosyaların path’lerinin yazıldığı kolon.

FileFullPathColumnSplitter : Bir satırda birden fazla dosya path’i varsa ve bunlar bir karakter ile ayrıldıysa bu ayar ile bu karakteri belirtiyoruz.