GEODI Standart başlangıç modülüdür. Diğer bütün uygulamalar standart üzerinde çalışırlar.

GEODI Standart kurulduktan sonra lisansınıza dahil uygulama modülleri otomatik olarak kurulacaktır. GEODI Uygulama marketi DECE-STORE üzerinde yer alan diğer araçları isteğe bağlı olarak kurabilirsiniz(3D harita, ölçüm aracı gibi).