Dokümanlardaki koordinat ifadelerini anlar ve harita üzerine yerleştirir. Coğrafi Koordinat Tanıyıcı aşağıdaki konum bilgilerini okuyabilir.

  • Cep telefonları veya GPS özellikli fotoğraf makineleri ile çektiğiniz fotoğrafların konumları
  • Dokümanlarda geçen aşağıdaki gibi konum ifadeleri
    • +40.974968-037.89562/
    • 39° 42′ 32° 40′
    • 39° 42′ 5″ 32° 40′ 9″

Coğrafi Koordinat Tanıyıcı yukarıdaki konum ifadelerini bulabilmesi için;