GEODI İçeriği 2 yöntem ile değerlendirir: Sözlükler ve Tanıyıcılar.

  • Sözlükler önceden belirlenmiş kelime listeleridir. Sözlüklerde yer alan bilgiler “Ankara”, “İstanbul” , “yapım” , “satınalma” gibi terimlerdir. Sözlüklerde bu kelimelerin eş anlamlıları da tanımlanabilir.
  • Tanıyıcılar ise metinlerin içindeki bazı bilgileri otomatik çıkarırlar. Mesela Ada/Parsel numaralarını, Kilometreleri ve E-posta adresleri gibi bilgiler otomatik olarak toplanır.

Tanıyıcılar ve Sözlükler GEODI içinde Katman olarak adlandırılırlar. GEODI Katmanları bir Proje içine eklenerek içeriklerin çok boyutlu analizine imkan verecektir.


GEODI Sözlüklerinin Paylaşılması

Sözlük Oluşturma