GEODI Sözlükleri diğer GEODI kullanıcıları ile paylaşılabilir. Bu şekilde hem kurulum, hem standartlaşma ve geliştirme işleri merkezi hale gelir ve kolaylaşır. 

GEODI “Kullanıcı Sözlükleri” Paylaşılan Sözlük haline gelebilirler.

Kullanıcı Sözlüğü Paylaşma

Kullanıcı sözlüğü paylaşmak için kullanıcı sözlüğüne ait “.geodiDictionary” dosyasını paylaşmak yeterlidir. Sözlükler %APPDATA%\Dece\Geodi\Dictionaries klasöründe yer alır. Dosyayı hedef bilgisayarın belleğine, network üzerindeki paylaşım klasörüne atabilir ya da HTTP üzerinden paylaşabilirsiniz..

Dosya ile Eklenmiş Sözlüğü Paylaşma

Dosya ile eklenmiş sözlüğü paylaşmak için sözlüğe ait “.geodiDictionary” dosyasını ve bu sözlüğün kullandığı dosyaları paylaşmak gereklidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, sözlüğe ait “.geodiDictionary” dosyasının kaynak dosyalarıyla aynı klasörde olmasıdır.

Örn. “denemef.csv” dosyasından oluşturulmuş CSV sözlüğünün “.geodiDictionary” dosyası “C:\CSV\CSVDictionary_10974aa4-e625-43ee-a054-d364f712f50a.geodiDictionary” yolundan paylaşıldıysa “denemef.csv” dosyasının da “C:\CSV\” klasörüne konulması gerekmektedir. Aynı durum network üzerindeki paylaşım klaösüründen sözlük paylaşmak için de geçerlidir. HTTP üzerinden sözlük paylaşımı biraz farklıdır. Aşağıdaki “HTTP Üzerinden Dosya ile Sözlük Ekleme” başlığında anlatılmıştır.

CSV Sözlüğü Paylaşma

CSV sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı CSV dosyasını aynı klasörde paylaşmak gereklidir.

Shapefile Sözlüğü Paylaşma

Shapefile sözlükleri oluşturulurken kaynak olarak “.shp” uzantılı dosya belirtilmesine rağmen sözlük okunurken aynı dizinde yer alan başka dosyalar da kullanılır.

Örn. “GOLBASIYOLORTA.shp” dosyasından oluşturulan bir sözlük bu dosyayla aynı klasörde bulunan “.cpg”, “.dbf”, “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.xml”, ve “.shx” dosyalarını da kullanmaktadır ve paylaşılırken tüm bu dosyaların da “.shp” dosyasının olduğu gibi “.geodiDictionary” ile aynı klasöre atılmalıdır. Bu dosyadan oluşturulan sözlük “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\shp\ShapeFileDictionary_06514f9a-f3f2-4786-8c5c-faae933bd2d1.geodiDictionary” olarak paylaşıldığında “.shp” dosyası ile birlikte diğer bahsedilen dosyalarının tümünün “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\shp\” içine atılması gereklidir.

HTTP Üzerinden Dosya ile Sözlük Ekleme

HTTP üzerinden paylaşma büyük oranda network üzerinden ya da dosya kopyalayarak paylaşmayla aynıdır. Buradaki fark, eğer Shapefile gibi içeriğin kaynağı olarak birden fazla dosya kullanılıyorsa, bu dosyaların ZIP dosyası halinde sıkıştırılarak paylaşılması gerekliliğidir. Oluşturulan ZIP ve “.geodiDictionary” dosyaları HTTP sunucuda aynı dizine konulur. Örneğin, kaynak dosyası olarak sadece tek bir CSV dosyası kullandığı için CSV sözlükleri için ZIP dosyası halinde paylaşılmazken, Shapefile dosyaları ZIP dosyası halinde paylaşılır.

Örn: “GOLBASIYOLORTA.shp” kullanılarak oluşturulmuş olan sözlüğe ait “ShapeFileDictionary_3a02e185-066c-4683-84c3-a1ef8009cfd9.geodiDictionary”  dosyası, “http://localhost/ShapeFile/ShapeFileDictionary_3a02e185-066c-4683-84c3-a1ef8009cfd9.geodiDictionary” olarak paylaşılmışsa, kaynak dosyalarının içinde bulunduğu “GOLBASIYOLORTA.shp.zip” dosyası da “http://localhost/ShapeFile/” dizinin altında paylaştılır: “http://localhost/ShapeFile/GOLBASIYOLORTA.shp.zip”

CSV Sözlüğü Paylaşma

CSV sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı CSV dosyası aynı dizine konulmalıdır.

Shapefile Sözlüğü Paylaşma

Shapefile sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı dosyaların sıkıştırıldığı ZIP dosyasını aynı dizinde paylaşmak gereklidir. ZIP dosyasının içinde sadece sözlük oluşturulurken kullanılan “.shp” değil aynı zamanda sözlük okunurken kullanılan diğer dosyaların da olmasına dikkat edilmelidir. Örn: “.cpg”, “.dbf”, “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.xml”, ve “.shx” uzantılı dosyalar. Dikkat edilecek bir başka nokta da bu dosyaların ZIP dosyası altında başka bir klasöre değil doğrudan ZIP dosyası altına konulması. ZIP dosyası açıldığında bir klasör yerine aşağıdaki örnekteki gibi tek tek dosya halinde görünüyorsa yukarıda belirtilen koşul sağlanmış demektir. ZIP dosyasının adı “[Shapefile Dosya Adı].shp.zip” şeklinde olmalıdır.

Örn: “GOLBASIYOLORTA.shp” için “GOLBASIYOLORTA.shp.zip”. Bunun diğer dosya adlarıyla karışmaması gerekmektedir. Örn: “GOLBASIYOLORTA.cpg.zip” adıyla sıkıştırılmış bir ZIP dosyası tanınmayacaktır.

 Paylaşılmış Sözlüğü Ekleme

 1. “Sözlükler” sekmesini açın.
 2. Sağ üst köşedeki “+” şeklindeki “Yeni” butonuna tıklayın.
 3. Çıkan “Sözlük Sihirbazı”nın 1. adımındaki “Dosyadan” butonuna tıklayın.
 4. Çıkan iletişim kutusuna paylaşılan “.geodiDictionary” dosyasının yolunu yazın. Bu dosya yolu:
  1. Bilgisayar belleği üzerinde (örn: “%APPDATA%\Dece\Geodi\Dictionaries\GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary”)
  2. Paylaşım klasöründe (örn: “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\GeodiDictionary\GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary”)
  3. HTTP bağlantı konumu (örn: “http://localhost/GeodiDictionary/GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary”)
   olarak yazılabilir.
 5. “Tamam” butonuna tıklayın. Eğer belirttiğiniz dosya bulunursa ve GEODI bu dosyanın uzantısını destekliyorsa 2. adıma geçilir.
 6. Sözlük adını girip ve isteğe bağlı diğer ayarları yapıp “İleri >>” butonuna tıklayın. Eğer sözlük adı girilmişse 3. adıma geçilir.
 7. İsteğe bağlı olarak ayarları değiştirip, “Kapat” butonuna tıklayın. Dosyadan üretilen bazı sözlüklerde kolon adı eşleştirme yapılması gerekebilir. (Kelime olarak hangi alan kullanılacak vs.), bu durumda kapanmadan önce uyarı mesajı çıkacaktır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra ekran kapatılabilir.