GEODI ayarları, yeni proje oluşturma, modüllerin kurulumu ve diğer seçenekler bu sayfadan yapılır.

Yönetim sayfasına <geodiurl>/manager veya sağ-alt menüden “yönetim sayfası” ile erişilir.

Yönetim sayfasında 3 ana seçenek vardır.

Projeler

Projeleri yönettiğiniz alandır. Yeni proje oluşturma, proje sihirbazı ile projeleri düzenleme, indexlemeyi başlatma/durdurma gibi işler buradan yapılır. Seçenekler yetkilere göre farklı görünebilir.

Projeleri proje sihirbazı ile oluşturur ve düzenlersiniz. GEODI Proje Sihirbazı

Projelerin indexlenmesini/taranmasını buradan başlatırsınız. Tarama tamamen baştan başlayabilir veya sadece değişen içerikleri kapsayabilir. Özel durumlar harici tamamen baştan yapmanız gerekli değildir.

Değişenleri tarama işlemi proje sihirbazı içinde düzenlenebilir.

Sözlükler

Projelerde kullanacağınız sözlüklerin yönetildiği alandır. Seçenekler yetkilere göre farklı görünebilir.

Ayarlar

Ayarlar alanı kullanıcı ayarları ve diğer ayarların toplandığı alandır. Sekmeler yetkiye göre farklı görünebilir.