GEODI’nin en önemli ve fark yaratan özelliklerinden birisi de yapısal ve yapısal olmayan verilerde harita üretebilmesidir. Geleneksel GIS yazılımların aksine GEODI için tablosal veri gerekmez. Bir PDF içindeki yer ismi, veya bir belgedeki parsel numarası veya bir yol projesindeki kilometre değeri konum olarak algılanır. Şema olarak birbirine uymayan çok sayıda veriyi bir araya getirebilir.

GEODI coğrafi haritaların yanında bir elektrik şeması veya bir uçağın resmini de “harita” olarak kullanabilir. 

Harita Altlığı Tanımlama

Google, Bing için tanımlar hazır gelir. Bu altlıkların kullanımları için gerekebilecek telif veya ek ücretler veya diğer sorumluluklar bizim sorumluluğumuzda değildir. Lütfen ilgili sağlayıcı sayfalarından kontrol ediniz.

Proje Sihirbazı içindeki Katman Listesi altlık seçeneklerini de içerir. Elinizdeki bir imajı, DWG/DGN gibi CAD dosyalarını, GPX, geoTIFF, KML gibi dosyaları veya TileJSON/WMS Sunucuları altlık olarak kullanabilirsiniz. Tanımladığınız altlıklar projenize özel olacaktır. Proje dosyalarınızı paylaşıyorsanız Altlık dosyalarını da paylaşmalısınız.

Altlıkların bir koordinat sistemi olmalıdır. Bunun için uygun EPSG ve bu EPSG’ye tekabül eden limit koordinat değerlerini (BBOX) girmelisiniz. Bu yöntem ile herhangi bir görseli, “etkileşimli dokümantasyon” projesindeki Cessna 172 örneği gibi, harita olarak kullanabilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz EPSG değeri mevcut tanımların dışında ise GEODI/Projections dizini altında “EPSG-<epsgno>.WKT” adlı bir dosyada WKT değerleri oluşturulmalıdır. Kendi EPSG değerinizi tanımlarsanız 100000 ve yukarısı olması mevcut EPSG kodları ile çakışmayı engeller. Eğer projelerinizi başkaları ile paylaşıyorsanız atadığınız değerlerini de paylaşmanız gerekir.

EPSG’den WKT üretmek için http://www.epsg-registry.org kullanılabilecek iyi bir kaynaktır. Bunun dışında kullandığınız GIS yazılımının projeksiyon araçları da işinizi görebilir. ArcGIS, Netcad veya diğerleri projeksiyonları WKT olarak saklayabilirler.

Projeksiyonu Bilinmeyen DWG,DGN,DXF veya NCZ için harici bir meta dosyası ile projeksiyon tanımlayabilirsiniz. Projeksiyonu bilinmeyen CAD dosyalar için GEODI’nin genel harici özellik tanımlama yeteneği kullanılır.

Haritaları Farklı GIS yazılımlarında kullanmak için

WMS

GEODI haritalarını OGC WMS yolu ile farklı yazılımlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde ArcGIS, netcad GIS, Autocad Civil 3D, GeoServer, Google Earth yazılımları veya Open Layers, Leaflet gibi altyapıları kullanan tüm yazılımlar GEODI’nin yapısal olmayan verileri ile üretilmiş haritayı kullanabilir.

GEODI OGC WMS 1.3.0 standardını destekler. Yani 1.3.0 standardını destekleyen istemcilerde harita üzerine tıkladığınızda GEODI’de açılan dialog açılır.

WMS canlı bağlantı sunar. GEODI tarafındaki sorguyu değiştirdiğinizde yayınlanan harita değişir. (Değişimde saorun yaşamanız durumunda ilgili yazılımın cache ayarlarına bakmalısınız)

Adres Açıklama
http://127.0.0.1:3323/wms? Aktif proje sunulur.
http://127.0.0.1:3323/wms?wsname=[Proje Adı] belli bir projenin haritasının yayınlanması için [Proje Adı] yerine projenizin adını yazmalısınız. Proje adındaki boşlukları %20 ile değiştirmelisiniz. Örneğin = http://127.0.0.1:3323/wms?wsname=deneme%20proje

KML

GEODI Haritasını KML olarak export edebilirsiniz. KML dinamik değildir. GEODI sorgularından veya yeni içeriklerden etkilenmez.

**