Proıje sihirbazına GEODI yönetim arayüzlerinden erişirsiniz. Proje sihirbazı ile yeni proje oluşturma ve mevcutları düzenlemek mümkündür.

Bir GEODI projesi ile aramak istediğiniz veri kaynaklarını bir araya getirirsiniz. Arama ve keşif kurallarını belirlersiniz. Ve yetkileri belirlersiniz.

1

Yeni Proje

İşlem  “Yeni Proje” işlemi ile başlar. Bir şablon ile veya daha önce oluşturduğunuz bir projeyi kullanarak başlayabilirsiniz.  

2

İçerik Kaynaklarını Belirle

Sonraki adım içerik kaynaklarının tanımlanmasıdır. Burada klasörler, web sayfaları, e-posta hesapları gibi seçenekler sunulur. Uygulama modüllerine göre seçenekler deişebilir. Dilediğiniz kadar kaynak tanımlayabilirsiniz. Kaynak bazında erişim yetkisi belirleyebilirsiniz.

Kaynaklara vereceğiniz isim ve seçeceğiniz ikonlar arama sayfalarında görünecektir. Özenli seçmenizi öneririz. 

Yeni gelen verilerin otomatik olarak dahil edilmesi için “Otomatik taramayı etkinleştir” seçeneğini kullanabilirsiniz. belirlenecek tarama sıklığını içeriklerin değişimine göre seçersiniz.

Klasör kaynağı sürükle bırak ile içerik eklemesine izin verir. “Tarayıcıdan beslemeyi etkinleştir” ayarı açılmalıdır.

Proje oluşturulduktan sonra yeni kaynakların işlenmesini “Değişenleri Tara” ile sağlayabilirsiniz veya otomatik tarama için belirlediğiniz süre içinde GEODI otomatik olarak taramayı başlatacaktır.

OCR ile gelen Barcode, QRCode tanıma, Görüntü benzerliği veya TrafficPro ile gelen Trafik işaretlerinin tanınması gibi Uygulama modüllerinden gelen pek çok özelliği de kaynak bazında belireyebilirsiniz.

GEODI İçerik Kaynakları

GEODI Kullanıcı/Yetki Yönetimi

3

Tanıyıcıları Belirle

Tanıyıcılar GEODI’nin bilgi çıkarım araçlarıdır. Tarih Tanıyıcı ile içeriklerdeki tarihler, parsel tanıyıcı ile içeriklerdeki parsel numaraları okunur ve ayrıştırılır. Tanıyıcılar lisansınıza göre değişebilir.

Bazı tanıyıcılar sağ tuş ile erişilen ek ayar seçenekleri sunabilir.

4

Sözlükleri Belirle

Sözlükler ile Eş anlamlı kelimeleri tanımlayabilirsiniz. Yasa/Kanun, İfraz/Tevhid, Kil/Clay, Yapay Zeka/Articifical Intelligence gibi örnekler verebiliriz.

Sözlükler, tanıyıcılar gibi veri keşfinde de size yol gösterir ve belgeleri birbirine bağlar.

GEODI Sözlük ve Tanıyıcıları

5

Harita Altlıklarını Belirle

Google, Bing veya ihtiyaçlarınıza WMS kaynaklarını ve CAD dosyalarını altlık olarak kullanabilirsiniz. Google, Bing gibi altlıkları kullanmanız için ilgili firmanın onayı veya lisansı gerekebilir.

GEODI Haritalar

6

Sihirbazımızın Son Son Sayfasına Geldik

Projenin adı ve açıklaması gibi bilgiler yanında çok sayıda ayarın da yapıldığı sayfadır. Projeyi kaydettikten sonra projeler listesine gelecektir. Akabinde dileğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Kaydettikten sonra ilk taramanız başlayabilir. Tarama işlemini daha sonra projeler sayfasından yönetebilirsiniz.

GEODI Yönetim Sayfası

7

Yeni içeriklerin otomatik olarak dahil edilmesi

GEODI bir kez kurulduktan sonra yeni içerikleri otomatik olarak işleyebilir. Bu amaçla sihirbazın son sayfasında “Otomatik taramayı etkinleştir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu ayar kaynak bazında da yapılabilir ve her kaynak için ayrı periyod belirleyebilirsiniz.

8

Kaynak ayarlarının aktive edilmesi

Sihirbazın son sayfasında yer alan ayarlar sadece herhangi bir kaynakta kullanıldıysa aktive olurlar. Son sayfada aktive edilmedikçe kaynak ayarları dikkate alınmaz. Örneğin: “belgeler” kaynağı için OCR’ı aktive ettiniz. Eğer son sayfada OCR ayarını aktive etmesseniz OCR işlemi yürütülmeyecektir.

9

Yetkiler

Son sayfada yetkiler ile projeyi görecek kullanıcı gruplarını ve bu grupların yetkilerini belirleyeyebilirsiniz. Gruplar sayesinde yeni gelen kullanıcıların bir gruba dahil edilmesi ile yetkilendirilmesi otomatik olacaktır.

GEODI Kullanıcı/Yetki Yönetimi

10

Tarama/İndexleme

Verinin büyüklüğüne göre ilk tarama zaman alabilir. Tarama işlemi daha sonra sadece değişen ve yeni içerikler için yapılır ve çok daha kısa sürer. Tarama sırasında kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak yoğun dosya içeriği veya OCR gibi işlemlerin kullanımı yavaşlatabileceğini dikkate almalısınız.

Kutlarız!, ilk projenizi oluşturdunuz

Genel Ayarlarda yer alan bazı ayarlar tarama hızınızı etkileyebilir.

GEODI Yönetim Sayfası

11

Varsayılan görünümlerin ayarlanması

Arama arayüzü için temalar ve çeşitli yerleşim seçenekleri sunulur. Projeniz için varsayınları seçebilirsiniz.

GEODI görünümünü uyarlayın

12

Özelleştirme ve Entegrasyonlar

Kurumunuzun veri tabanlarına veya servislerine bağlanmak gerekebilir. GEODI arayüzlerini kurumunuzun genel görünümüne uyumlandırmak gerekebilir. Bu gibi ihtiyaçları çoğunlukla kod yazmadan kendiniz karşılayabilirsiniz.