GEODI Desktop Explorer (GDE), Dağıtık Bilgisayarlardaki verilerin merkezi bir GEODI’de indexlenmesini sağlayan çözümdür. Bu çözüm her bir bilgisayara manuel veya Active Directory ile otomatik olarak kurulur. Hangi dizinlerin indexleneceği gibi ayarlar aşağıda belirtilmiştir.

GDE içerikleri sunucuya kopyalamaz. Bir arama sonucu bulunan içerikler açılmak istendiğinde ilgili bilgisayardan bulunur ve açılır. Bilgisayar veya GDE açık değilse arama yapabilirsiniz ama belgeye ulaşamazsınız. Belgelerin bir yedeğini almak isterseniz veya her durumda ulaşabilmek isterseniz, GEODI projesinde ilgili Kaynak için “İçerikleri Yedekle” ayarını açmalısınız.

GDE Windows ortamında çalışır.

GDE kurulumu (Manuel – Active Directory Yok)

Active Directory yoksa veya manuel çalıştırmak isteniyorsa: 

 • Geodi.DesktopExplorer.exe ve hazırlanan Settings.json dosyası istemciye veya istemcinin erişebileceği bir konuma atılarak çalıştırılır. 
 • GDE için firewall bir erişim onay ekranı çıkarabilir. Ekrandaki ifade onaylanmalıdır.

GDE kurulumu (Otomatik – Active Directory Var)

Active Directory varsa otomatik olarak ağdaki tüm bilgisayarlara tek seferde kurulum mümkündür.

 • Geodi.DesktopExplorer.exe ve hazırlanan Settings.json dosyası istemcilerin erişebileceği ağda ortak bir konuma atılır.
 • ActiveDirectory startup scriptler ile bilgisayarlarda aşağıdaki işlemler yapılır.
  • Geodi.DesktopExplorer için port ayarlanmışsa firewall’a Group Policy Object ayarları ile uygulama tanıtılır.
  • Geodi.DesktopExplorer.exe kapatılmasın isteniyorsa yetkiler ile engel olunmalıdır.
  • Ağ konumundaki Geodi.DesktopExplorer.exe başlatılmalı.
 • Desktop, Appdata, Belgelerim, kullanıcıya özel windows dizinlerinin gerçek yolları makine bazında değişir. Bu dizinleri ayar dosyasında,Settings.json , generic hale getirmelisiniz.

Ayarlar ( Settings.json )

Ayar Adı

Tip

Zorunlu

Açıklama
GeodiServer

string

(tick)

Geodi sunucu adresidir.

Örnek : http://myserver:3323/

Örnek : myserver:3323

FeedToken

string

(tick)

Proje düzenleme ekranında veya Token Api ile alınacak Token bilgisidir.

Geodi Token Oluşturma

FolderList

string[]

(tick)

Taranacak klasörleri belirtmekte kullanılır.

Örnek : [“C:\\”,”D:\\”]

ExplorerPort

int


0 üzeri bir değer girilirse Explorer APP→GEODI→APP modunda çalışacaktır.
Bu modda firewall ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.

Kullanılacak bir port tanımlandığında client açık olduğu sürece Geodi üzerinde içeriklerde görüntülenebilecektir.

UNCNameFormat

string


Dokümanın benzersiz id değerinin nasıl üretileceğini belirler.

Boş değer atanmamalıdır.

Varsayılan değer : [{ComputerName}-{ComputerIp}]:{FullFileName}

DisplayNameFormat

string


Dokümanın GEODI ekranında görüntülenecek görüntü adıdır.

Boş değer atanmamalıdır.

Varsayılan değer : [{ComputerName} {ComputerUserName} {ComputerIp}] {FileName}

EnableClose

bool


Uygulamada kapat menüsü ve butonunun görünüp görünmeyeceğini belirtir.

Varsayılan değer : false

EnableWebApiMenu

bool


true değeri verilirse ve uygulama için port ayarlanmışsa bu dokümanda yer alan ayara ait nesnenin güncel hali bir menü ile erişime açılır.

Varsayılan değer : false

EnableLDAP

bool


true değeri verilirse dosyalara ait LDAP yetkileri de indexlenir.

Varsayılan değer : false

IgnoreFolders

string[]


Yoksayılacak klasör listesidir. * kabul edilir. Geodi Settings/IgnoreFolders altınaki ayarlarla birleştirilerek kullanılır.

Örnek : [“*:\\Özel”,”C:\User*”]

varsayılan değer :null

IgnoreFiles

string[]


Yoksayılacak dosya listesidir. * kabul edilir. Geodi Settings/IgnoreFileTypes altındaki ayarlarla birleştirilerek kullanılır.

Örnek : [“*.SHP”,”*.NCZ”]

varsayılan değer :null

SecurityLevel

string


Default, LocalMachine, DefaultZip,LocalMachineZip, None değerlerini alır.
Varsayılan değeri LocalMachineZip’tir. LocalMachine ayarları donanım/major işletim sistemi değişikleri… gibi değişimlerden etkilenir. Geodi üzerinden dosya görüntülenmesine engel olur. LocalMachineZip tercih edilmelidir.


Örnek settings.json

{
 "GeodiServer": "http://192.168.1.18",
 "FeedToken": "........... Projeden Token alınıp doldurulmalı ..................",
 "FolderList": [ "C:\\" ],
 "ExplorerPort": 1978
}


GDE Kullanıcı Bilgilerini Dosyaya Meta Olarak Ekleme

 • Bilgisayar IP adresi, kullanıcı adı veya LDAP üzerinden alınmak istenen parametreler dosya adına değil de dosyaya meta olarak yazılabilir. Bunun için json içeriğini aşağıdaki şekilde düzenlememiz yeterli olacaktır.

{
 "GeodiServer": "http://192.168.1.12:3323",
 "FeedToken": "EAAAAMShDq6b%2B98YAgAjjckwup6dfpoj5JO1BMnneCfgCdK13Fb333V5EZ6ojT4gaLWpr5pOnL1waUKQg5zI8WWQ0NuHbWl9QFmzb40KvLBfBEZxSRo5E6A68j85gS7irOwW76l4kPGZoxOr4ZgyXzemFIc0M3SAjW3sTSASEwJDtxhRMj2SF17C7WH5bhJur1K3Pz8kK69VulOulEoC9GxBY0QXHGF6kWijT5r8o45N3r96qksNP5pf%2BI%2Bz8c%2FxbO2Pul27BT4L8fatnw5H3HZXC2TNsP5fWupB2ff8PoJVXKVTj7IMMsNFLrWOeWTTIf4A1iS8cseHTwDa%2FKLh5rmB9gVw6JE3QMhU%2BcxFmGv5MTSKeBT5AoXYKUWiave9NaFIRIYuZdwClPrlg9GPnOFQNW6y80PE5McyJF%2Fd%2BXF5xd8u78pKak7qGmPqKgAq6vKXag%3D%3D",
 "FolderList": ["C:\\Users\\kemal.unal\\Desktop\\Test\\OCR Genel\\Sadece Tif ve PDF SPDF"],
 "EnableClose": true,
 "ExplorerPort": 1982,
 "DisplayNameFormat":"{FileName}",
 "MetaData": {
	"LDAPDN":"=d.CurrentUser!=null?d.CurrentUser.DistinguishedName:null",
	"IP":"=d.ClientIP",
	"ComputerName":"=d.ClientMachineName",
	"UserName":"=d.ClientUserName"
	}
}
 • Buraya ekleyebileceğimiz parametreleri görmek ve çıktılarını kontrol etmek için;
 • Geodi Desktop Explorer – macrotest=1 parametresi ile başlatılır.

 • Info Object : O anda aktif olarak kullanılan Geodi Desktop Explorer ayarlarını gösterir.
 • Macro Object ile GDE de kullanmak istediğimiz parametreleri bulup kontrollerini yapıp ekleyebiliriz. Aşağıdaki örnekte o anki kullanıcının Email adresinin makrosunu nasıl oluşturup, çıktıyı kontrol edip ekleyebileceğimiz bir örneği görebilirsiniz.

GDE Arayüz

Send Count – GEODI ye gönderilen Dosya Sayısı/Verilen dizinlerde olan toplam dosya sayısı. (warning)GEODI tarafından taranmayan dosyalar toplam dosya sayısında görüntülenir. Gönderilen sayısına eklenmez.

Request Count – GEODI tarafından yapılan görüntüleme isteklerinin sayısı. İlk taramalarda request Count Gönderilen dosya sayısına ulaştığında bu GDE için tarama bitmiştir.

Tarama sırasında alınan hataların sayısı ise n Error kısmında yazmaktadır.

Sorun Giderme

 • GDE ajan çalışmaya başlar ve verilen dizinlerde gitmesi gereken dosyaların gitmediği, send count veya request count sayılarının artmadığı bir durumda. (Send count ve request count eşit ise tarama tamamlanmıştır.)
  • Firewall/antivirüs kontrollerinin yapılması gerekmektedir. GDE nin çalıştığı port engellenmiş olabilir. Sürekli bir iletişimden dolayı Firewall/antivirüs programları engelleyebilir. Oluşturulacak bir kural ile bu engellenmenin önüne geçilebilir.
 • GDE ajan’ın çalışacağı ortamdan GEODI ye erişilebiliyor mu kontrol edilebilir. GDE ajan ayar dosyasındaki GEODI adresi ile tarayıcı üzerinden bu kontrol yapılabilir.

Token Oluşturma

GDE için uygun token aşağıdaki şartlarda alınabilir

 1. GDE’lerin besleme yapacağı Kaynağa erişimi olan bir kullanıcı ile login olunur.
 2. Geodi Token Oluşturma sayfasındaki arayüz açılır
 3. Feed aktifleştirilir.
  1. AllowList altında Edit AllowList tıklanır ve açılan listede GDE nin dosyalarımızı göndereceği içerik kaynağı seçilir. Bu seçim yapılmalıdır.
   1. Token alan kullanıcının besleme yetkisi olduğu proje kaynakları listelenir.
   2. Birden fazla proje ve kaynak seçilebilir. Yapılan seçime göre AllowList otomatik olarak dolacaktır.
 4. Token almaya hazırsınız. “Create” ile token oluşturulur.