• GEODI Desktop Explorer (GDE), İstemci Bilgisayarlardaki verilerin merkezi bir GEODI’de indexlenmesini sağlayan çözümdür.
 • GDE her bir bilgisayara manuel veya Active Directory gibi araçlar ile otomatik olarak kurulur. Hangi dizinlerin indexleneceği ayarlar ile belirtilebilir.
 • GDE otomatiktir, her 2 saatte bir değişen dosyaları işler.
 • Ayarları otomatik alır, merkezi ayar değişiklikleri 1h içinde etkin olur.
 • GDE içerikleri sunucuya kopyalamaz. Bir arama sonucu bulunan içerikler, ilgili bilgisayardan bulunur ve açılır. Bilgisayar veya GDE açık değilse arama yapabilirsiniz ama belgeye ulaşamazsınız. Belgelerin bir yedeğini almak isterseniz, GEODI projesinde ilgili Kaynak için “İçerikleri Yedekle” ayarını açmalısınız.

Kurulum Checklist

Kurulum için gereken bilgileri ve izlenecek adımları listeden takip edebilirsiniz.

 • Bu adımları izlemek IT bilgisi gerektirir.
 • GDE öncesi GEODI Sunucu kurulmuş ve aktif durumda olmalıdır.
 • Aşağıda belirtilen seçenekler GEODI Sunucu tarafından yayınlanan bir ayar kümesine işlenir. Bu sayfa ayarların nasıl olacağı belirtilmiştir.
Konu Açıklama Durum
GDE Token Oluşturulmalı. GDE ler için uygun yetkiye sahip bir GEODI kullanıcısı gerekiyor. Bu kullanıcının gerçek olması gerekmiyor. Kullanıcı ile oluşturulan Erişim Anahtarı(Token) GDE ayarları için kullanılacak. Bu kullanıcının şifresinin değiştirilmemesi gereklidir. Token Oluşturma
İstemci Makinelerde 1982 portu açık olmalı. GDE-GEODI 2 yönlü haberleşmesi için varsayılanda 1982 portu istemcilerde açık olmalıdır. Bu değer değiştirilebilir. Ayarlarda ExplorerPort değeri belirtilmezse GDE tek yönlü besleme yapar, dosyaları arayabilir ama görüntüleyemesiniz.
GEODI sunucunun public adresi olmalı. GEODI Sunucusuna istemci makinelerden erişilmesi gereklidir. Bu erişim iç ağ veya internet üzerinden olabilir. Bu nedenle GEODI sunucusunun SSL tanımlı public bir adresi olmalıdır. İstemcide bir browser üzerinden test edebilirsiniz.
İstemciler Windows PC olmalıdır GDE halihazırda sadece Windows işletim sistemini desteklemektedir. Linux ve MacOS makineler için henüz bir çözüm sunmuyoruz.
Sunucu Disk kapasitesi yeterli olmalı. GDE ile istemci makinelerde bulunan veriler merkezi sunucuda işlenir ve oluşturulan index(dosyaların kendisi değil) için ek alana ihtiyaç vardır.

Her makineden için ortalama 10Gb index varsayımı ile: 100 makine 1Tb, 1000 Makine i,çin 10Tb ek depolama gerekir. Eğer istemci dosyalarını yedekleme seçeniği kullanıyorsanız disk ihtiyacı daha artacaktır.

GEODI sunucusu indexleri farklı disklerde oluşturabilir. Lütfen ilgili dokümana bakınız.

İstemci verilerini dosya olarak yedeklemek istiyor musunuz? İsteğe bağlı olarak GDE tarafından iletilen dosyaların merkezi ortamda yedeklenmesi istenebilir. Bu amaçla gerekecek disk alanı dikkate alınmalıdır.
İstemci Makinelerde İşlenecek Dizinler. İhtiyaçlar doğrultusunda istemci makinede işlenecek dizinleri belirleyebilirsiniz. Varsayılan dizin %UserProfile% ‘dır (belgeler, indirilenler, masaüstü..). Hangi dizinlerin giridiğini windows exporer ile görebilirsiniz.

GDE bazı dosya türlerini ihmal eder. Bu türlerin pek çoğu sistem ile ilgili arama ve keşif için yararlı olmayacak dosya türleridir.

Video ve Mp3 dosyaları boyutları ve içerikleri sebebi ile ihmal edilir. İhtiyacınıza göre ayarlarda değiştirebilirsiniz.

İstemci Makinelerden Gelen Dosyaların ek Bilgileri GEODI ye istemcilerden gelen dosyaların meta içeriğinde verinin geldiği sistem ip, Windows kullanıcı adı, bilgisayar adı ve varsa LDAP bilgileri yazılır. Ayar dosyasında Metaveri tanımları ile kapsam değiştirilebilir.
İstemci verileri GEODI kaynak adı İstemcilerden gelen verilerin GEODI Arama Arayüzündeki “Kaynak Adı” arama arayüzünde ve veri keşfi raporlarında görünecektir.

Projeniz ile birlikte “Keşif” adlı hazır bir panel gelecektir. Bu panelde istemcilerden gelen veri sayılarının doğru çalışması için Projenize GDE adlı tanıyıcıyı da eklemelisiniz.

MSI Paketi ve Parametreler Müşteriye Teslim Edildi mi? Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ayar dosyanızı günceleyiniz. Akabinde dağıtıma hazır olacaksınız.

 • GDE kurulumu internetsiz ortamda yapılabilir. GEODI sunucusuna bağlanıldığında otomatik olarak feed işlemine başlanır.
 • GDE ile sunucu arasında bağlantı problemi yaşanırsa tekrar bağlantı sağlandığında otomatik olarak feed işlemi başlar.
 • Dağıtım sonrası GEODI sunucusunda “Default.json” dosyasından ayarları değiştirebilirsiniz. Ayarlar yeni dosyalar için geçerli olacaktır. Bu ayarlar yaklaşık 10dk içinde etkin olacaktır.

GDE İstemci MSI Parametreleri

Parametre Açıklama
GEODI_URL= Ajanların GEODI ye erişmek için kullanacağı adres. Kurulumlar yapılmadan önce DNS/port/SSL işlemleri tamamlanıp nihai haline gelmiş olması önerilir.
GEODI_TOKEN= Bu sayfada TOKEN Oluşturma adımında anlatılmıştır. Farklı bir kullanıcı ile alınıp bu kullanıcının şifresinin muhafaza edilmesi gereklidir. Şifre değişirse yeniden oluşturulması ve yeniden kurulum gerekebilir.

GDE İstemci Paketinin Dağıtımı

Kurulumu https://servis.dece.com.tr/GeodiSetup/GEODI.DesktopExplorer.msi linkinden indirebilirsiniz.

 • PDQ, ManageEngine, SCCM gibi araçlarda script yapıları değişiklik gösterir fakat yapılacak işlemler aynıdır.
  • PDQ Deploy aracı için export edilmiş hazır scritpler xml dosyasındadır. PDQ import edilip kullanılabilir.

İşlem Komut Notlar
Kur “GEODI.DesktopExplorer.msi” /quiet GEODI_URL=”https://icdemo.dece.com.tr/” GEODI_TOKEN=”EAAAAL%%2FcQ9RvjWM…” UPDATE_URL=”http://192.168.1.26:3323/GUI/autoupdate.txt” MSI yukarıda belirtilen parametreler ile dağıtılır.

“GEODI.DesktopExplorer.msi“ MSI paketinin dizini olmalıdır. Bazı araçlar MSI paketini seçtirir. Bu komuta gerek kalmaz.

/quiet bir msiexec parametresidir.https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/msiexec

UPDATE_URL opsiyoneldir. Güncelleme adımında anlatılmıştır.

Kaldır msiexec.exe /x /qn /norestart “GEODI.DesktopExplorer.msi” MSI uninstall parametresi ile çalışıtırlır.
Güncelle start “GDE” “%ProgramFiles(x86)%\DECE Software\GEODI Desktop Explorer\Updater.exe” Updater çalıştırlır.

Güncelleme

Varsayılan kurulumda paketler güncel sürümlerini kontrol ve indirmek için DECE sunucusunu kullanır. Yukarıdaki işlemler sonrası bu sunuculara erişim varsa güncelleme sorunsuz bir şekilde yapılır.

Erişim yoksa aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

 • İlk kurulum adımına UPDATE_URL parametresi eklenmelidir. Güncellemelerin kontrol edileceği autoupdate.txt dosyasının linki http/https şeklinde verilmelidir.
 • Güncel GDE paketi ve autoupdate.txt dosyasını DECE Support ekibinden isteyebilirsiniz. Bu dosyayı aldıktan sonra içerisinde bulunan URL= değiştirilmelidir.
  • Güncel MSI dosyasını kullanıcıların erişebildiği bir dizine atıp buranın yolunu ister http/https ister file://<filepath> şeklinde verebilirsiniz.

Ayar dosyası (default.json)

GEODI sunucusunda <GEODI>/Settings/Geodi.DesktopExplorer dizini içinde default.json dosyasında ayarlar mevcuttur. GDE kurulumları bu ayarları sunucudan otomatik olarak alacaktır. Ayarlar kurulum sonrası ve indexleme devam ederken değiştirilebilir, değişiklikler yaklaşık 1h içinde etkin hale gelir.

{
 "FolderList": ["%UserProfile%"],// "*" karakteri tüm dizinleri tarar //
 "ExplorerPort": 1982,
 "IgnoreFiles":["*.MP4","*.MOV","*.MP3"],
 "MetaData": {
  "LDAPDN":"=d.CurrentUser!=null?d.CurrentUser.DistinguishedName:null",
  "IP":"=d.ClientIP",
  "ComputerName":"=d.ClientMachineName",
  "UserName":"=d.ClientUserName"
  }
}

(info) Uzak kaynaklar için 100MB ve üzeri dosyalar

Ayar Adı

Tip

Açıklama

FolderList

string[]*

Taranacak klasörleri belirtmekte kullanılır. Klasörler “,” ile ayrılarak tanımlanabilir.

Varsayılan dizin %UserProfile% ‘dır (belgeler, indirilenler, masaüstünü kapsar..). https://docs.microsoft.com/tr-tr/dotnet/api/system.environment.specialfolder?view=netframework-4.0 sayfasından tam liste bulunabilir. Değerler büyük/küçük harf duyarlıdır. %UserProfile%\\Desktop şeklinde alt dizinler de tanımlanabilir.

Bütün diskleri taramak istiyorsanız [“*”] kullanabilirsiniz.

ExplorerPort

int

0 üzeri bir değer girilirse Explorer APP→GEODI→APP modunda çalışacaktır.
Bu modda firewall ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.

Kullanılacak bir port tanımlandığında client açık olduğu sürece Geodi üzerinde içeriklerde görüntülenebilecektir.

EnableLDAP

bool

true değeri verilirse dosyalara ait LDAP yetkileri de indexlenir.

Varsayılan değer : false

IgnoreFolders

string[]

Yoksayılacak klasör listesidir. * kabul edilir. Geodi Settings/IgnoreFolders altınaki ayarlarla birleştirilerek kullanılır.

Örnek : ["*:\\Özel","C:\User*"]

varsayılan değer :null

IgnoreFiles

string[]

Yoksayılacak dosya listesidir. * kabul edilir. Geodi Settings/IgnoreFileTypes altındaki ayarlarla birleştirilerek kullanılır.

varsayılan değer :["*.MP4","*.MOV","*.MP3"]

Metadata

İstemcilerden gelen dosyaları ayrıştırmak için metaveri tanımlayabilirsiniz. Bu metaveriler ayar dosyasında belirtilir. Varsayılan ayarlarda kullanılan değerler örnek dosyadan görülebilir.

Metaveriler ile arama <metaname>:<değer> ile yapılır. Örneğin IP:192.168.1.1.

Tanımlanmış metaveriler ve değerleri GEODI arama arayüzünde görülecektir.

Token Oluşturma

 1. GDE’lerin besleme yapacağı Kaynağa erişimi olan bir kullanıcı ile login olunur. Veya token arayüzünde token
 2. Geodi Token Oluşturma sayfasındaki arayüz açılır
 3. Feed aktifleştirilir. AllowList altında Edit AllowList tıklanır ve açılan listede GDE nin dosyalarımızı göndereceği içerik kaynak seçilir.
 4. “Create” ile token oluşturulur.

Sorun Giderme

 • Kurulum sonrası veri gelmiyorsa lütfen Firewall/Antivirüs ayarlarınıza bakınız ve IT danışmanınıza başvurunuz.
  • İstemci Kapalı olabilir
  • İstemcide GDE kurulu olmayabilir
  • İstemcideki GDE aktif olmayabilir(Geod.Desktopexplorer.exe çalışmıyor olabilir)
  • İstemci-Sunucu iletişimi için gerekli port(default 1982) kapalı veya engellenmiş olabilir.
  • İstemci GEODI sunucusuna erişemiyor olabilir(GEODI Sunucusu public bir adrese sahip olmayabilir). Bu testi istemcide browser üzerinden de yapabilirsiniz.
  • GDE sürekli besleme yapan bir yazılımdır. Firewall/Virüs yazılımları sürekli iletişimi bloklayacak şekilde ayarlanmış olabilir.
  • Çok sayıda istemciden aynı anda gelen verileri GEODI Sunucusu kuyruğa alır ve işler. Bu nedenle tarama süreci mutlaka ilerleyecektir.
 • Besleme yapan makine IP ve İsim Değişikliği gibi durumlar oluşursa ~3h içerisinde dokümanlarını görüntüleyebilirsiniz.
  • Besleme yapılan makinede format vb.. gibi durumlar oluşursa GDE hiç besleme yapılmamış gibi en baştan beslemeye başlar.
 • Besleme yapılırken Network Hızını yavaşlatmamak için default olarak 100Mb’dan büyük dosyaların sadece adı ve tarihi indexlenir.
  • Sıkıştırılmış dosya içerikleri için 500Mb olarak ayarlanmıştır.