GEODI, IIS’e ihtiyaç duymadan çalışabilir. Ancak IIS yeteneklerine ihtiyaç duyuyorsanız GEODI’yi IIS servisi olarak da kurabilirsiniz. Bu sayfayı izlemek için temel IIS bilgisine sahip olmanız gereklidir.

IIS Kurulumu

 • IIS uygulamasının kurulu olması gerekmektedir. Kuruluysa ASP.net bileşenlerinin yüklü olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • IIS uygulaması veya ASP.net bileşenleri kurulu değilse “Windows Özellikleri Aç veya Kapat” menüsü üzerinden “İnternet Information Services” butonu işaretlenir daha sonrasında “Word Wide Web Hizmetleri → Uygulama Geliştirme Özellikleri” içerisinde bulunan ASP/ASP .NET 3.5/ASP .NET 4.8 kutucukları işaretlenir.
 • İşlemler otomatik gerçekleşir. Tamamladıktan sonra IIS kurulumu sağlanır.

IIS Menüsü


IIS uygulaması Başlatılır

 • Yeni uygulama havuzu oluşturulur.
  • .Net CLR sürümü : v4.xx
  • Yönetilen ardışık düzen modu : Tümleşik
  • Tümleşik

 • Havuz oluşturulduktan sonra gelişmiş ayarlardan uygulama havuzu kimliği oluşturulmalıdır. Burada tanımlanan hesap “GEODI” ve “Tanımlı AppData” Klasörlerine tam yetkili olmalıdır.
 • Özel Hesap

 • Maximum Worker Processes (En Fazla Çalışan İşlem Sayısı) 1 olmalı.
 • İşlem Modeli

 • Havuz ayarlarından Recycling Conditions → Regular time intervals (Geri Dönüşüm Koşulları→Düzenli zaman aralıkları) devre dışı bırakılmalıdır.
 • Düzenli Zaman Aralıkları

 • GEODI lisans işlemleri ve ilk kurulum için GEODI.exe olarak çalıştırılmalıdır.
 • GEODI IIS Servisi sürekli çalışacaktır. Proje düzenleme veya diğer amaçlarla GEODI.EXE’yi kullanmalısınız. GEODI’nin kapanıp açılması IIS servisini etkilemez.
 • IIS ayakta olduğu sürece GEODI erişilebilir olur. Windows oturum açma işlemleri gerekmez.
 • GEODI kaynaklarında MAP edilmiş bir dizin kullanıyorsanız veya açılışta yapılması gereken diğer işler için GEODI → Settings/BatchFiles/Startup dizininde gerekli .bat file konulmalıdır.
 • IIS kurulumunu tamamladıktan sonra GEODI’yi IIS üzerinden servis etmek için öncelikle Sistem Yapılandırma – Güvenlik Ayarları de belirtildiği şekilde “AppDataFolder” değerinin belirlenmesi gerekir. Belirtilen dizine IIS üzerindeki GEODI uygulamasının da erişebiliyor olması gerekiyor.
{

“AppDataFolder”:”C:\\GEODI_APPDATA”

}

Site Oluşturma

 • Siteler üzerinden yeni web sitesi oluşturulur. Site adı, fiziksel yol, port, domain gibi genel ayarlar yapılır.
 • Ayarları sına seçeneği ile verdiğiniz dizine olan yetki kontrollerinin yapabilirsiniz.
 • Uygulama havuzundan daha önce oluşturduğumuz “GEODI” havuzu seçilmelidir.

Web Sitesi Ekle