GEODI kurulduktan sonra Servis haline getirilebilir. Servis yapabilmek için GEODI dizininde bulunan GEODI.WindowsServiceInstall.bat dosyası yönetici yetkileri ile çalıştırılır.

GEODI Servis oturum açılmasına gerek olmadan başlar. Bu nedenle sürekli çalışma için GEODI’nin servis olarak kurulması gereklidir.

Windows sizden yönetici kullanıcı adı ve şifresini isteyecektir. (Bu bilgiler GEODI tarafından istenmemektedir). Bu kullanıcının GEODI’nin indexleyeceği dizinler ve diğer windows kaynaklarına erişim yetkisinin olması gerekmektedir. Servis kurma işlemi başarılı olduğunda aşağıdaki gibi bir mesaj alacaksınız.

GEODI Servisi “GEODI.WindowsService” adlı ile servis listesinde yerini alacaktır. İstediğiniz zaman durdur/başlat yapabilirsiniz.

Açılışta servisin/GEODI’nin otomatik olarak başlaması için yine aynı ekranda servisin özellik dialoğundan → Başlangıç Türü otomatik yapılmalıdır.

Servisi kaldırmak isterseniz aynı dizindeki GEODI.WindowsServiceUnInstall.bat kullanılabilir.