GEODI İçeriği 2 yöntem ile değerlendirir: Sözlükler ve Tanıyıcılar.

 • Sözlükler önceden belirlenmiş kelime listeleridir. Sözlüklerde yer alan bilgiler “Ankara”, “İstanbul” , “yapım” , “satınalma” gibi terimlerdir. Sözlüklerde bu kelimelerin eş anlamlıları da tanımlanabilir.
 • Tanıyıcılar ise metinlerin içindeki bazı bilgileri otomatik çıkarırlar. Mesela Ada/Parsel numaralarını, Kilometreleri ve E-posta adresleri gibi bilgiler otomatik olarak toplanır. GEODI Standart ile ve diğer modüller ile birlikte eklenen tanıyıclar için GEODI Uygulama Modülleri ne bakabilirsiniz.

Tanıyıcılar ve Sözlükler GEODI içinde Katman olarak adlandırılırlar. GEODI Katmanları bir Proje içine eklenerek içeriklerin çok boyutlu analizine imkan verecektir.

GEODI Sözlükleri diğer GEODI kullanıcıları ile paylaşılabilir. Bu şekilde hem kurulum, hem standartlaşma ve geliştirme işleri merkezi hale gelir ve kolaylaşır. 

Sözlük Oluşturma

Sözlükler bir kaç farklı yoldan hazırlanabilir. Herhangi bir araca ihtiyaç duymadan kendiniz sözlük oluşturabilirsiniz. Eşanlamlı kelimeler tek kolon içerisinde yazılmalı ve virgül ile ayrılmalıdır.

Bu sözlüğe farklı formatlardan bilgi aktarmak(CSV, KML gibi) da mümkündür. “Dosyadan” seçeneğini kullanarak var olan CSV veya Shape formatındaki verilerinizi de doğrudan sözlük olarak kullanabilirsiniz. 

GEODI sözlük oluşturma arayüzünde “Veri tabanı” seçeneği de bulunmaktadır. Bu seçenek ile shp,csv,excel,kml ve access dosyaları veya MySql,Oracle,SqLite,Postrgre veri tabanları ile bağlantı kurulabilir. Bu bağlantı kesilmediği sürece GEODI belirli aralıklarla güncellenen veriyi okuyup sözlüğü güncel tutacaktır.

MOBIDI veri tabanından sözlük oluşturabilir ama bağlı kalmaz. Kayıtları bir kere okur ve sözlüğü oluşturur.

Sözlük için gereken alanlar ile veri kaynağındaki alanları eşleştirebilirsiniz.

Format

Açıklama

Notlar

CSV

CSV dosyaları GEODI sözlüğü olarak kullanabilirsiniz.

SHP

Shape dosyalar doğrudan sözlük olarak kullanılabilir. Shape öznitelik bilgileri ile GEODI sözlük gereksinimleri eşleştirilir.

Shape Dosya Sorunları ve Çözümleri

XLS,XLSX

Excel dosyaları sözlük olarak kullanılabilir.  
Veri tabanı Sistemleri MySql,Oracle,SqLite,Postrgre veritabanlarında bulunan kayıtlardan sözlük oluşturulabilir. GEODI bağlı kalıp sözlüğü güncel tutabilir. Bunun için sözlük türü Veri Tabanı seçilmelidir. MOBIDI de bu özellik yoktur. Kayıtları bir kere okur ve sözlüğe ekler.

KML

İçinde birden çok geometri olan KML’lerden tek seferde pek çok sözlük kaydı oluşturulabilir. kelime olarak KML’deki isim alınacaktır. Bu şekilde oluşan veriler üzerinde daha sonra düzenleme yapılabilir. Vaziyet planları bu şeklide aktarılabilir.

KML

İçinde tek geometri olan KML verileri de kullanılabilir. Google Earth üzerinde katman ağacında ilgili geometriyi içeren satıra gidip “Kopyala” yapmalısınız. Daha sonra bu veriyi GEODI Sözlük Sihirbazında açacağınız kayıta “Yapıştır” yapabilirsiniz. Bu işlem tek bir geometri bekler.  Yol geometrisi gibi bilgileri aktarmak için faydalıdır. Eğer yol geometriniz parça parça oluşmuş ise (alinmanlar, kurplar gibi) KML içinde güzergahınızı üzerinden geçerek tek parça haline getirmelisiniz. KML’yi oluşturduğunuz yazılımın böyle tek parça aktarma seçeneği de olabilir. GEODI kilometre hesaplarını yaparken orantı kurar. Kullanacağınız güzergahın gerçek güzergaha yakın olması yeterlidir.

KTB

Netcad/Netpro Güzergah dosyaları Bu dosyalar doğrudan aktarılır. Aktarım için projenin EPSG kodu verilmelidir. EPSG kodunu Netcad projeksiyon ayarlarından öğrenebilirsiniz.

WKT

WKT Formatlı nokta/çizgi/alan geometriler kabul edilir.

XY

Google Maps gibi kaynaklardan elde edilmiş geometrileri kopyala-yapıştır ile aktarabilirsiniz.

Sözlüklerin Paylaşılması

Kullanıcı sözlüğü paylaşmak için kullanıcı sözlüğüne ait “.geodiDictionary” dosyasını paylaşmak yeterlidir. Sözlükler %APPDATA%\Dece\Geodi\Dictionaries klasöründe yer alır. Dosyayı hedef bilgisayarın belleğine, network üzerindeki paylaşım klasörüne atabilir ya da HTTP üzerinden paylaşabilirsiniz..

Dosya ile Eklenmiş Sözlüğü Paylaşma

Dosya ile eklenmiş sözlüğü paylaşmak için sözlüğe ait “.geodiDictionary” dosyasını ve bu sözlüğün kullandığı dosyaları paylaşmak gereklidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, sözlüğe ait “.geodiDictionary” dosyasının kaynak dosyalarıyla aynı klasörde olmasıdır.

Örn. “denemef.csv” dosyasından oluşturulmuş CSV sözlüğünün “.geodiDictionary” dosyası “C:\CSV\CSVDictionary_10974aa4-e625-43ee-a054-d364f712f50a.geodiDictionary” yolundan paylaşıldıysa “denemef.csv” dosyasının da “C:\CSV\” klasörüne konulması gerekmektedir. Aynı durum network üzerindeki paylaşım klaösüründen sözlük paylaşmak için de geçerlidir. HTTP üzerinden sözlük paylaşımı biraz farklıdır. Aşağıdaki “HTTP Üzerinden Dosya ile Sözlük Ekleme” başlığında anlatılmıştır.

CSV Sözlüğü Paylaşma

CSV sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı CSV dosyasını aynı klasörde paylaşmak gereklidir.

Shapefile Sözlüğü Paylaşma

Shapefile sözlükleri oluşturulurken kaynak olarak “.shp” uzantılı dosya belirtilmesine rağmen sözlük okunurken aynı dizinde yer alan başka dosyalar da kullanılır.

Örn. “GOLBASIYOLORTA.shp” dosyasından oluşturulan bir sözlük bu dosyayla aynı klasörde bulunan “.cpg”, “.dbf”, “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.xml”, ve “.shx” dosyalarını da kullanmaktadır ve paylaşılırken tüm bu dosyaların da “.shp” dosyasının olduğu gibi “.geodiDictionary” ile aynı klasöre atılmalıdır. Bu dosyadan oluşturulan sözlük “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\shp\ShapeFileDictionary_06514f9a-f3f2-4786-8c5c-faae933bd2d1.geodiDictionary” olarak paylaşıldığında “.shp” dosyası ile birlikte diğer bahsedilen dosyalarının tümünün “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\shp\” içine atılması gereklidir.

HTTP Üzerinden Dosya ile Sözlük Ekleme

HTTP üzerinden paylaşma büyük oranda network üzerinden ya da dosya kopyalayarak paylaşmayla aynıdır. Buradaki fark, eğer Shapefile gibi içeriğin kaynağı olarak birden fazla dosya kullanılıyorsa, bu dosyaların ZIP dosyası halinde sıkıştırılarak paylaşılması gerekliliğidir. Oluşturulan ZIP ve “.geodiDictionary” dosyaları HTTP sunucuda aynı dizine konulur. Örneğin, kaynak dosyası olarak sadece tek bir CSV dosyası kullandığı için CSV sözlükleri için ZIP dosyası halinde paylaşılmazken, Shapefile dosyaları ZIP dosyası halinde paylaşılır.

Örn: “GOLBASIYOLORTA.shp” kullanılarak oluşturulmuş olan sözlüğe ait “ShapeFileDictionary_3a02e185-066c-4683-84c3-a1ef8009cfd9.geodiDictionary”  dosyası, “http://localhost/ShapeFile/ShapeFileDictionary_3a02e185-066c-4683-84c3-a1ef8009cfd9.geodiDictionary” olarak paylaşılmışsa, kaynak dosyalarının içinde bulunduğu “GOLBASIYOLORTA.shp.zip” dosyası da “http://localhost/ShapeFile/” dizinin altında paylaştılır: “http://localhost/ShapeFile/GOLBASIYOLORTA.shp.zip

CSV Sözlüğü Paylaşma

CSV sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı CSV dosyası aynı dizine konulmalıdır.

Shapefile Sözlüğü Paylaşma

Shapefile sözlüğü paylaşmak için “.geodiDictionary” dosyası ile kaynak olarak kullandığı dosyaların sıkıştırıldığı ZIP dosyasını aynı dizinde paylaşmak gereklidir. ZIP dosyasının içinde sadece sözlük oluşturulurken kullanılan “.shp” değil aynı zamanda sözlük okunurken kullanılan diğer dosyaların da olmasına dikkat edilmelidir. Örn: “.cpg”, “.dbf”, “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.xml”, ve “.shx” uzantılı dosyalar. Dikkat edilecek bir başka nokta da bu dosyaların ZIP dosyası altında başka bir klasöre değil doğrudan ZIP dosyası altına konulması. ZIP dosyası açıldığında bir klasör yerine aşağıdaki örnekteki gibi tek tek dosya halinde görünüyorsa yukarıda belirtilen koşul sağlanmış demektir. ZIP dosyasının adı “[Shapefile Dosya Adı].shp.zip” şeklinde olmalıdır.

Örn: “GOLBASIYOLORTA.shp” için “GOLBASIYOLORTA.shp.zip”. Bunun diğer dosya adlarıyla karışmaması gerekmektedir. Örn: “GOLBASIYOLORTA.cpg.zip” adıyla sıkıştırılmış bir ZIP dosyası tanınmayacaktır.

 Paylaşılmış Sözlüğü Ekleme

 1. “Sözlükler” sekmesini açın.
 2. Sağ üst köşedeki “+” şeklindeki “Yeni” butonuna tıklayın.
 3. Çıkan “Sözlük Sihirbazı”nın 1. adımındaki “Dosyadan” butonuna tıklayın.
 4. Çıkan iletişim kutusuna paylaşılan “.geodiDictionary” dosyasının yolunu yazın. Bu dosya yolu:
  1. Bilgisayar belleği üzerinde (örn: “%APPDATA%\Dece\Geodi\Dictionaries\GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary”)
  2. Paylaşım klasöründe (örn: “\\decesrv\Ortak\umit.tamer\GeodiDictionary\GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary”)
  3. HTTP bağlantı konumu (örn: “http://localhost/GeodiDictionary/GeodiDictionary_1ba78c30-32c0-44d3-abd2-e3200003c045.geodiDictionary“)
   olarak yazılabilir.
 5. “Tamam” butonuna tıklayın. Eğer belirttiğiniz dosya bulunursa ve GEODI bu dosyanın uzantısını destekliyorsa 2. adıma geçilir.
 6. Sözlük adını girip ve isteğe bağlı diğer ayarları yapıp “İleri >>” butonuna tıklayın. Eğer sözlük adı girilmişse 3. adıma geçilir.
 7. İsteğe bağlı olarak ayarları değiştirip, “Kapat” butonuna tıklayın. Dosyadan üretilen bazı sözlüklerde kolon adı eşleştirme yapılması gerekebilir. (Kelime olarak hangi alan kullanılacak vs.), bu durumda kapanmadan önce uyarı mesajı çıkacaktır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra ekran kapatılabilir.