İngilizce Sayfa:Office User Management and Authorization


Mobil kullanıcı rolü temel olarak sahada veri toplamaktır. Bu nedenle form bazlı bir yetkilendirme çoğunlukla yeterli gelecektir. Ofis kullanıcıları için ise daha fazla işlem vardır. Sistemin yönetimi, yeni kullanıcıları eklemek, panelleri, oluşturmak, mobil kullanıcıları yönetmek gibi işleri Ofis Kullanıcıları yürütür. Bu kullanıcılar içinde üst yöneticiler gibi sadece panelleri izleyenlerin yanında sistemin tüm donanım işleyişini düzenleme yetkisindeki IT uzmanları olabilir.

İlk Kullanıcının Oluşması

İlk kullanıcı lisans oluşturulduğu zaman oluşturulan kullanıcıdır. Bu kullanıcı tüm funksiyonlara tam yetki ile erişebilecek bir kullanıcıdır. Eklenen yeni kullanıcıların yetkilerini de bu kullanıcı verecektir. Yeni kullanıcılar için tam veya kısıtlı erişim sağlanabilir.

Yeni Ofis Kullanıcı Eklenmesi

Ayarlar/Kullanıcı Yönetimi ile açılan arayüzde “Yeni” seçeneği ile yeni kullanıcıları eklersiniz. Bu kullanıcılara bir davet maili gidecektir. Gelen maildeki linkleri izleyerek şifrelerini oluşturacak ve devam edeceklerdir.

(warning) Yeni ofis kullanıcısı ekleyebilmek için MOBIDI Ofis’in public/ağ içinden erişilebilir bir adresinin olması gereklidir. MOBIDI Ofis’in kurulu olduğu sunucuda 127.* ile başlayan adresler ile erişilen oturumlardan kullanıcı daveti iletilemez.

Yeni kullanıcıların yapabileceklerini yine aynı arayüzden yönetebilirsiniz. Roller için gruplar oluşturmak, yetkileri gruplara vermek ve kullanıcıları bir gruba dahil ederek yönetmek en sorunsuz yöntem olacaktır. Yeni bir kullanıcıyı bir gruba dahil ettiğiniz zaman yetkileri otomatik olarak oluşacaktır.

Panel, formlar ve diğer yetkilerin yönetilmesi

Yetki arayüzü kullancının temel olarak yapabileceklerini belirler. Paneller oluşturabilir, silebilir, değiştirebilir gibi. Ama bir panele erişimini doğrudan panel sayfasından düzenlersiniz.

Benzer şekilde projelerin veya formların düzenlenme yetkileri de ilgili sayfalardan yapılır. Anahtar ikonu gördüğünüz her yerde bunu yapabilirsiniz.