İngilizce Sayfa:Dashboards


Panel Nedir?

Dashboardlar veya paneller verinin sunumu ve sürecin izlenmesi için en pratik yöntemdir. Paneller sayesin de; Üst yönetim özet bilgiye, takım liderleri takımın faaliyetlerine, işi yapanlar görevlere erişebilirler. Ofis kullanıcıları yetkili oldukları panellere doğrudan erişebilirler. Dış kullanıcılar için bir paneli PDF olarak da paylaşabilirsiniz.

Panel Ekle/Düzenle

Yeni panel sol menüde Paneller “Yeni Panel“ ile oluşturulur. İstediğiniz kadar panel oluşturabilirsiniz. Panel oluştuktan sonra

  1. Sağ tarafta bulunan menüden dilediğiniz araçları seçip sürükle bırak panelinizi tasarlarsınız. Aşağıda araçlar hakkındaki temel bilgileri bulacaksınız.
  2. Paneline erişimi olmasını istediğiniz ofis kullanıcılarını belirlersiniz. Varsayılanda herkes erişir.
  3. Sağ üstte yer alan düzenle menüsü ile Paneli farklı bir isimde saklayarak kopyasını oluşturabilirsiniz. Paneliniz düzenle modunda ise araçların düzenle seçenekleri de görünecektir.

Araçları Nasıl Ekliyoruz ?

Araçlar için bir menümüz var. Panellerde kullanabileceğiniz araçlar bu menüde yer alıyor. Seç ve istediğiniz yere bırak yöntemi ile kullanabilirsiniz. Bir aracı birden çok kullanmak da mümkündür. Bıraktığınız yer bir başka aracın yanı ise kalan yeri, boş bir satır ise tüm satırı dolduruyor.

Araç Ayarları

Her bir araç 2 farklı ayar sayfasına sahiptir. Genel Ayarlar bütün araçlar için ortaktır. Önce Genel Ayarları ele alalım.

  1. Adı, Aracın panelde görüneceği ad, açıklama ve ikon. Anlamlı bilgiler girilmesi panelinizi kullananlara kolaylık sağlayacaktır.
  2. Renk, Arka plan rengi dikkat çekmek veya farklılaştırmak için kullanılır.
  3. Satır yer paylaşımı, Aracın yerleşimi yani bulunduğu blokta ne kadar genişlikte olacağı. Sayfa başındaki örnek panelde ilk satır 1/1, sonraki, 1/4, ve sonraki 2/4 genişliğindedir.

Öneriler

Renkler, Araçların dış çizgilerinin görünmesi, ikonlar, açıklamalar gibi konular genel ayarlar ile yapılabiliyor. Hazırlayanlar için fonksiyon yani panelin verdiği bilgi tek öncelik olabilir. Ama kullanıcılar genelde bir şeyi önce görünüşüne sonra faydasına göre değerlendirirler. Bu nedenle panel hazırlarken görünüme önem vermenizi öneriyoruz. Görünüm demek, renkler, yerleşim, açıklamaların uygunluğu demektir.

Bir panelde çok bilgi olması o panelin kullanışlı olacağını göstermez. Örneğin, düşeyde uzayıp giden bir panel çok bilgi sunabilir ama kişiler için sürekli kaydırma ihtiyacı doğurur. Bu nedenle panellerin tek sayfaya sığmasını öneriyoruz.

Paneli kimin kullanacağına göre oluşturmalısınız. Farklı tercihleri olan 5 ayrı kullanıcının isteklerini tek bir panele sığdırmak faydadan çok karışıklık yaratabilir. 5 ayrı panel daha faydalı olabilir.

Panellerin adı, araçların adları ve açıklamaları kullanıcının paneli daha kolay algılaması ve benimsemesini sağlar.

Araçlar

Panellerde kullanabileceğiniz çok sayıda araç var. Burada her birini tek tek açıklayacağız. Bir aracı birden çok kez kullanmak mümkün dedik. Aynı verinin zamana göre değişimi bir grafikte, ekibe göre değişimi bir başka grafikte olabilir. Her iki durumda da aynı araç kullanılır.

Tarih Seçme Aracı

Tarih seçme aracı diğer araçlardaki sorguları etkileyen özel bir araçtır.

Örnek verelim: Bir panel hazırladınız, her bir aracın kullanacağı verileri(sorgular) hazırladınız. diyelim ki bu panel, son 1 aylık veriyi içersin. Peki, son 3 ay ve son 1 yıl için ne yaparsınız? Muhtemelen ayrı paneller hazırlamak gerekir diyeceksiniz. İşte Tarih Aracı sizi bu dertten kurtarıyor ve panelin kapsayacağı zaman dilimini dinamik şekilde belirlemenizi sağlıyor. Haftalık, Aylık, Yıllık isterseniz bu durumda her biri için ayrı panel gerekir.

Eğer özel bir zaman aralığına ihtiyacınız olursa Seç ile bu zaman aralığını da belirleyebilirsiniz.

Dinamik tarih seçiminden etkilenmesini istemediğiniz araçların ayarlarında “Tarih Aracından Etkilenmesin işaretlenmelidir.

Sorgular

Her bir aracın ayrı ayarı var demiştik. Bu ayarlar içerisinde de bazı ortak alanlar var. Bir kez öğrendiğiniz zaman bütün araçlarda uygulayabilirsiniz. Sorgu bunların başında geliyor.

Sorgu = aracın kullanacağı veriler

Demektir. Bir grafik ne gösterecek veya bir özet tablo neyi özetleyecek bütün bunların kaynağı Sorgudur.

Sorgularını MOBIDI Ofis içinde çok yerde görecek ve kullanacaksınız. Detaylar için Sorgular

Grafik Aracı

Grafik Aracı verilerinizi çok çeşitli kriterlere göre grafik hale getirir.

Renk Paleti: grafikte yer alacak farklı verilerde kullanılacak renkleri belirler.

Grafik Tipi: Grafiğin şeklini belirler. Çubuk grafik zamana veya bir değere göre değişimi iyi ifade eder. Pasta grafik ise dağılımı ifade eder. Deneyerek en doğrusu bulabilirsiniz.

Yığılı Grafik: seçeneği hem toplam değeri hem de toplamı oluşturan alt değerlerin değişimi tek seferde görmenizi sağlar.

Eksen: Yatay eksen için kullanılacak değeri belirler. Ctrl ile birden çok seçebilirsiniz. Örneğin Kayıt.Ay seçtiniz, eğer yıllara dağılmış bir veriniz varsa 2020 Mayıs ile 2021 Mayıs değeri üst üste gelecektir. Karşılaştırma amacı ile isteyebilir veya ctrl ile yılı da dahil edip 2 yıllık bir grafik oluşturabilirsiniz.

Seriler: Seriler grafiğin içinde kullanacağınız bilgileri belirler. Bu bilgilerin kullanımı Değer ile belirlenir. Değer toplam ise serinin toplamı alınır.

Değer: Değer olarak seçtiğiniz serinin toplamı veya kayıt tarihleri, kullanıcı veya form gibi bilgileri kullanabilirsiniz. Kullanıcı olunca değerlerin kullanıcılar arasındaki dağılımı (question), Kayıt.Ay olunca değerlerin aylara göre dağılımı çizilir.

Sıralama: yatay eksende kullanılacak değeri ve sıralamasını belirtir. Örneğin, Eksen olarak tarih seçerseniz artan/azalan şekilde sıralayabilir veya bu tarihlerdeki değere göre olmasını sağlayabilirsiniz.

Pivot Table Aracı 

Bir veri setinde özet analiz yapmak için kullanılır. Excel pivot kullanımı ile benzeşir.

Satır ve Sütün olarak seçtiğiniz verilerden Değer hesaplanır, özet tabloda Değer Özet gösterilir.

Örneğin aylara göre topladığınız verileri görmek isterseniz Satır=Kayıt.Ay, Sütün=Toplam Sayı, Değer=Toplam Sayı olmalıdır.

Sütun seçimine Ctrl ile Kayıt.Yıl eklenmesi ile her yıl için bir sütun oluşturulur ve böylece topladığınız verinin yıllara ve aylara göre dağılımını oluşturursunuz.

Sıralama: Diğer araçlarda söz edilen şekilde çalışır.

Harita Aracı

Harita aracı Sorguyu çizer. Harita aracında açılan sorgu sayfasının Genel Çizim Özellikleri adlı bir sekme vardır.

Kayıtlar ile mobil kayıtlar çizilir.

Güzergahlar ile eğer kullanıcı kaydı gezerek aldıysa(video çekerek mesela) gezindiği yerler çizilir.

Ekler, genelde fotoğraflardır ve fotoğrafın koordinatı ile kaydın koordinatı farklı olabilir. Örneğin, Yolun karşısındaki binayı çekiyoruz, Kayıt konumunu da buna göre değiştirdik, Fotoğraf her zaman bulunduğumuz yer kalır.

Yönleri çizerseniz harita üzerinde fotoğrafların alındığı yönler çıkar. Bir ağacı veya binayı 4 ayrı noktadan binaya bakarak belgelediniz, kaydın tek konumu var ama 4 fotoğraf ve 4 yön ayrıca çizilir, yapılan iş hakkında size çok daha doğru bilgi aktarılır.

Harita üzerindeki etiketler(yazılar) ve çizim şekilleri(stiller) katman tanımlarında yer alır. Paneller, hem de mobil görünüm için geçerli olurlar.

Harita üzerinde sağ tuş ile çeşitli seçenekler açılabilir. Bu seçenekler kurduğunuz modüllere göre değişebilir.

Tablo Aracı

Sorguları listeler şeklinde gösteren araçtır.

Kayıtlarınızın tabloda nasıl görüneceğini Katman ayarlarında “Liste Makrosu” değeri belirler. Bu değere göre Paneller ve Mobil kullanıcılara kayıtların nasıl görüneceğini belirlersiniz.

Tıkladığınız satır ayrı sayfada kayıt düzenleme sayfası açılır.

Tek Sayı Aracı

Sorgu sonucunu listelenen tek bir değer olarak gösteren araçtır. Bu araç ile toplam yapılan iş, harcanan en fazla zaman(MAX), ortalama zamanlar(AVG), bir işte kullanılan toplam personel (DISTINCT) gibi çok sayıda özet veriyi oluşturabilirsiniz. Bu işlemler için MIN, MAX, AVG, DISTINC gibi operatörler ile veriyi özetleyebilirsiniz.

Tek Sayı Araçları genelde panelin en üstünde yer alırlar.

Çoklu Sayı Aracı (Multiple Row Number)

Çoklu sayı aracı Tek Sayı Aracına bir boyut daha ekleyerek özet bilgilerin Personel, Zaman veya diğer bir değere göre değişimi göstermek için kullanılır.

Rapor Butonu (Report Button)

MOBIDI panellerin yeterli olmadığı durumlar için excel veya html raporlar da üretebilir. Bu raporları panelinizin içine koyacağınız bir buton ile alabilirsiniz.

Yönetici(Admin) Araçları

Sistem Bilgi Aracı

Sistem bilgi Aracı yazılımın kullandığı bellek hakkında size bilgi verecektir. Bu araç sistem yöneticilerin kullanımı içindir.

Aktif Kullanıcılar Aracı

Bu araç sistemdeki aktif MOBIDI Ofis kullanıcılarını kullanıcıları gösterir. Bu araç sistem yöneticilerin kullanımı içindir. Mobil kullanıcıları yukarıda anlatılan pek çok araç ile listeleyebilir, kullanıcı bazında analiz yapabilirsiniz.

Panellerin Paylaşımı

Panelleri paylaştığınız kişilerin kayıtlı kullanıcı olması gereklidir. Eğer bir paneli çevrimdışı(offline) olarak paylaşmak isterseniz browser PDF print özelliğini kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz PDF görsel olarak aynı ama statik olacaktır.