İngilizce Sayfa:Workflows

Süreç yönetimi sayesinde bir iş hangi aşamada, kimde bekliyor, ne kadar beklemiş, bir sonraki aşamayı kim ve ne zaman yapacak gibi pek çok soruyu yanıtlarsınız. MOBIDI Ofis ile ihtiyaç duyacağınız basit ve karmaşık süreçleri kolayca yönetirsiniz.

Onay Zinciri

  • Bir sipariş geldi, onaylandıktan sonra gönderilecek.
  • Bir görev oluşturdunuz, yöneticiniz onayı sonrasında gönderilecek
  • Sahada bir denetim yapıldı, kontrol sonrası kapatılacak
  • Sipariş geldi, teklif hazırlandı, müşteri onayı alındıktan sonra teslimata gönderilecek.

gibi süreçleri oluşturmanın en kolay yolu tasarladığınız formlara onay zincirinde yer alan her bir kullanıcı veya aşama için bir alan eklemenizdir. Bu alan Akıllı Görevlendirme alanı veya basit bir kontrol de olabilir.

İş kimin üzerinde veya üzerimdeki işler nelerdir?

Süreçlerde iş kimin üzerinde görmek önemlidir. Bu amaçla paneller var. Süreçte yer alan her bir kullanıcı için ayrı panel oluşturulması en doğru pratik olacaktır. Bu panellerde sorgular ilgili kullanıcının görmesi gereken kayıtları göstermelidir.

Akıllı Görevlendirme ile işi doğrudan bir kişi veya gruba atayabilirsiniz. Bunun yanında örneğin “MüşteriOnayı” olan kayıtlar teslimat birimindedir gibi bir tanım da yapabilirsiniz. Bunun yapmanın en kolay yolu teslimat birimi panelinde gerekli sorguları hazırlamaktır.

Aynı Kaydı birden çok kişi düzenleyebilir

MOBIDI’de aynı kaydı birden çok kişi düzenleyebilir. Onay zincilerini oluşturmak için de gerekli olan bu yeteneği uygulamanın pek çok yolu vardır.

Bir form’da yer alan alanların bazılarını sadece ofis kullanıcıları görebilir. Bu özelliğin bir kaç kullanımı olabilir.

  1. Sürecin mobilde başladığı durumlarda, Mobil kullanıcı sahada kayıtları toplar ve gönderir. Ofis kullanıcısı bu kayıtları mobil kullanıcının gömrmediği alanları kullanarak kontrol eder ve onaylar (veya reddeder). Böylece saha ve ofis işi ayrılmış olur. Red durumunda kaydın mobil kullanıcıya yeniden gönderilmesi gibi işler de otomatik hale gelebilir.
  2. Süreç ofisde başlayabilir. Bu durumda ofis kullanıcıs kendisi ile ilgili alanları doldurur ve işi mobil kullanıcıya gönderebilir. Sonrası ihtiyaca göre devam eder.

Birden çok form için aynı süreci uygulamak

Birden çok form olabilir(Bakım, Onarım, Temizlik gibi) ama onay zincirini tek bir şekilde yönetmek isteyebilirsiniz. MOBIDI Ofis bir form alanını birden çok formda kullanmanıza izin verir. Form alanı üzerinden yapılan sorugular ile farklı formlar üzerinden yapılan işler tek bir panelde bir araya gelebilir.

Bu yetenek sayesinde analizleriniz de kolaylaşır. Nitelikten bağımsız olarak kaç iş bekliyor, kimlerin üzerinde gibi konular tek bir şekilde raporlanır ve analiz edilebilir.

Mesaj Göndererek Görev Oluşturmak

Çok ani gelişen ve hızlı müdehale gerektiren durumlar veya ihtiyaç duyduğunuz anda bir kullanıcıya, gruba veya tüm kullanıcılara mesaj gönderebilirsiniz. Bu mesajlar duyuru amaçlı olabileceği gibi görev amaçlı da olur. Görev olması durumunda mesajı alanlar doğrudan süreci başlatırlar, işi yaparlar ve kaydederler.