Bu sayfada MOBIDI formları hakkında temel bilgileri paylaşacağız. Bu şekilde neler yapabileceğiniz hakkında üst bir bakışa sahip olacaksınız.

   Formlar ve Yetkiler

   MOBIDI projesi bir form ile başlar. İstediğiniz kadar form oluşturabilirsiniz. Bir ofis veya mobil kullanıcısı birden çok forma veri girebilir. DECE-STORE’da ihtiyacınızı karşılayan hazır formları olduğu gibi kullanabilirsiniz.

   Detay Formlar

   Her form bağımsız olabildiği gibi formlar arasında çeşitli ilişkiler olabilir. İlk ilişki detay formdur. Detay formlar ile aşağıdaki gibi 1:N ilişkili yapıları oluşturabilirsiniz. Önce detay formu tasarlanmalı, daha sonra ana form içinde detay form olarak tanımlamalısınız. Detay formlara sadece ana form üzerinden veri girebilirsiniz.

   • Teklif(F1)-Teklif Kalemleri(F2),
   • Makine-Parça(Makineyi oluşturan Parçalar)
   • Mağaza Ziyareti-Bulgular
   • Hakediş-Pozlar

   Kullanıcı bir teklif oluşturur(F1=, teklif kapsamındaki her bir kalemi detay forma(F2) girer. Detay form içinde fotoğraf çekme dahil bütün özellikler kullanılabilir.

   Dinamik Seçim

   Formlar arasında diğer ilişki Dinamik Seçim elementi ile oluşturulur. Dinamik seçim ile aşağıdaki tür yapılan oluşturulabilir.

   • Ziyaret(F1)-Müşteri(F2)
   • Destek(F3)-Müşteri(F2)
   • Bakım(F3)-Müşteri(F2)

   Bir ziyaret oluşturursuruz (F1), hangi müşteriye olduğunu (F2) bir listeden seçersiniz. Bu seçimi dinamik seçim (Dynamic Selection) elementi sağlar. Bu element ile müşteri formunda hangi alanların seçileceğini, aramayı kolaylaştırmak için görünümleri belirlersiniz. Arama kriteriniz müşteri formunda yer alan herhangi bir değer olabilir.

   Dinamik seçim ile müşteri bir kez tanımlanır, her ziyaret için müşteri seçilir. Aynı müşteri formunu başka formlara da bağlayabilirsiniz.

   Dinamik Seçim ile F2 formundaki bazı değerlerin F1 formunda görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu size raporlama veya panelerde kolaylık sağlar. Örneğin Ziyaret formunda müşterinin adı, telefon numarası ve yetkili kişinin de görünmesi istiyoruz.

   Dinamik Seçim ve Detay Formlar

   Dinamik seçim ve Detay formları ayrı ayrı veya birlikte kullanarak çok sayıda ihtiyacı çözebilirsiniz.

   • Teklif(F1) – Teklif Maddeleri(F2) – Ürünler(F3)
   • Bakım(F1) – Bakım için kullanılan mazlemeler(F2) – Malzemeler Listesi (F3)

   Bu yapı ile ürünler veya malzeme listesinde yetkili kullanıcılar ekleme ve değişiklik yapabilir.

   Formlar Arası Ortak Alanlar/Elementler

   Aynı elementi 2 veya daha fazla formda kullanabilirsiniz. Bu size bir kaç önemli fayda sağlar.

   Standart yapı sağlar, örneğin il kodunu seçtiğiniz elementi hemen kullanabilirsiniz. İl listesini ve diğer kuralları yeniden tanımlamanız gerekmez.

   Ortak elementler sayesinde farklı formları tek bir form gibi analiz edebilirsiniz. Örneğin birden farklı sebeplerle oluşan ziyaretleri ayırmak için birden çok ziyaret formumuz olsun. Ziyaret formlarının bazı ortak alanları olduğunu(ziyaret zamanı, kişi, konum, müşteri gibi – alanlar). Böyle bir durumda bir panel veya raporda toplam ziyaret, ziyaretlerin coğrafi dağılımı gibi analizler ortak element kullanarak kolayca yaparsınız.