Modül:CAD&GIS Viewer

https://www.dece.com.tr/geodi-moduller#cad-gis-viewer

CAD&GIS Viewer modülü aşağıdaki dosyalar için görüntüleme ve arama desteği yanında çok sayıda özelliği de ekler.

Görüntüleyici üzerinde not alarak, Örneğin bir mimari projede veya planda hatalı yerler, işaretlenebilir. CAD&GIS Viewer ile projeler için ortak paylaşım alanı oluşturabilir, birden çok paydaşın aynı proje üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

GEODI’nin otomatik versiyonlama özelliği projelerin değişimini izlemenizi sağlayacaktır. Kim değiştirmiş, kaç kez değişmiş gibi bilgiler kolaylıkla edinilir.

CAD&GIS Viewer görüntüleyicileri coğrafi karşılaştırma aracına sahiptirler. Bu araç ile bir projenin eski ve yeni hali karşılaştırılabilir. 2 uydun görüntüsü arasındaki fark, veya bir uydu görüntüsü ile yapılan planın karşılaştırılması mümkündür.

CAD&GIS Viewer ile dosyaların lokal ortama indirilmesi gerekmez. Bütün bilgiler sunucuda dururlar ve yetkilere göre istendiği zaman mobil dahil görüntülenirler.

Desteklenen dosya formatları içinde metin bilgiler aranabilir hale gelir(Örneğin Shape öznitelikleri veya Netcad yazılar). Doğrudan projeksiyon olmayan format veya uygulamalar için GEODI metaveri yetenekleri ile tanım yapılabilir.

Görüntüleme için ek bir lisans veya lokal yazılım gerekmez. Mobil dahil hangi platform olursa olsun bir browser yeterlidir.

Dosya Tipi

AutoCAD(DWG, DXF)

Netcad(NCZ, CKS, KTB)

Microstation (DGN)

SHP

KML

ECW

SID

IMG

GeoTIFF

Eğitim İçeriği

GEODI Kullanıcıları için

  1. Hangi dosya türleri ve örnekleri
  2. Görüntüleyiciler
  3. Not Alma ve Nota gitme
  4. Versiyonlama ve eski/yeni versiyonları sorma, karşılaştırma
  5. Coğrafi Dosyalar ile çalışma, kesişenler, ilgili dosyaların getirilmesi

GEODI Yöneticileri için

  1. İsteğe Bağlı
    1. Dosyalara Projeksiyon tanımı